Олон улсын татварын орчны талаарх холбоос

Олон улсын татварын орчны талаарх холбоос

May 15, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Олон улсын татварын орчны талаар цаг үеийн хэрэгтэй мэдээллийг доорх холбоосоор орж үзэж болно. http://www.itdweb.org – Олон улсын татварын хэлэлцүүлэг (International Tax Dialogue – ITD) Олон улсын татварын хэлэлцүүлэг нь татварын асуудлаар улс орнууд, олон улсын байгууллагууд болон бусад оролцогчдын хооронд яриа хэлцлийг дэмжих, хялбарчлах зорилгоор Европын холбоо (EC), Америк бүсийн хөгжлийн банк (IDB – Inter-American […]

Тэнцвэржүүлсэн төсвийн талаар

Тэнцвэржүүлсэн төсвийн талаар

May 12, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Олон улсын Валютын сангаас тэнцвэржүүлсэн төсвийн талаар гарын авлага бэлтгэн гаргасныг доорх холбоосоор татан авч үзнэ үү. Энэхүү гарын авлагад тусгагдсан үндсэн санаа, гол зарчмууд нь манай улсын Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд тусгагдсан болно. IMF – When and How to Adjust Beyond the Business Cycle 2011 (англи хэл дээр)

КОЙКА-гийн сургалтанд хамрагдав

КОЙКА-гийн сургалтанд хамрагдав

May 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсад Сангийн яам байгуулагдсаны 100 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд Сангийн яамнаас БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /КОЙКА/-т хүсэлт тавьсаны үндсэн дээр “Орон нутгийн төсвийн төлөвлөлт” сургалтыг 2011 оны 4 дүгээр сарын 25-наас 5 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтанд бүх аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, […]

CNN Монголын талаар

CNN Монголын талаар

May 9, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

CNN телевизээр Монголын талаар цуврал 3 нэвтрүүлэг гарсныг толилуулж байна. 1. Mining brings new hope to Mongolia 2. Mongolia’s lofty goals 3. Tapping Mongolia’s natural resources

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хууль

May 6, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын Үндэсний татварын албаны орон тоо, ажлын ачааллын судалгаа

May 5, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын их сургуулийн Математик компьютерийн сургуулийн Математик хэрэглээний баг  Монгол Улсын Үндэсний татварын албаны орон тоо, ажлын ачааллын талаар хийсэн судалгааг нийтэлж байна. Монгол Улсын Үндэсний татварын албаны орон тоо, ажлын ачааллын судалгаа

Revenue Mobilization and Development

Revenue Mobilization and Development

April 27, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

A core challenge for many developing countries is to improve their domestic revenue mobilization—to raise more, in ways that are more efficient, fairer and better promote good governance. The aim of this conference, marking the launch of two trust funds to support the Fund’s technical assistance in this area, is to bring together leading policy […]

Төсөв, мөнгөний бодлогын уялдааг хангах асуудал буюу инфляцийн эсрэг хамтын ажиллагаа

 Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг доорх холбоос дээр дарж татан авна уу. Төсөв, мөнгөний бодлогын уялдааг хангах асуудал буюу инфляцийн эсрэг хамтын ажиллагаа  

Strengthening Medium-term Fiscal and Budgetary Framework

Strengthening Medium-term Fiscal and Budgetary Framework

In response to a request from S.Bayartsogt, Ministry of Finance, an FAD technical assistance mission visited Ulaanbaatar from May 24 to June 24,2010, to provide advice on strenghtening the medium-term fiscal and budgetary framework. Click here to download full version of document Strengthening Medium-term Fiscal and Budgetary Framework   Jan Gottschalk June 24, 2010

Макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт – ДНБ-ийг тооцох онол, арга зүйн ба практик хэрэглээний асуудалд

Макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт – ДНБ-ийг тооцох онол, арга зүйн ба практик хэрэглээний асуудалд

Агуулга ҮТС, макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд ДНБ-ийн тухай ойлголт, тооцооны өнөөгийн байдал Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг бодлого төлөвлөлтөд ашиглах нь ДНБ болон нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хэмжих үзүүлэлтийн хүрээний талаарх хандлага ҮСХ-ноос хэрэгжүүлж буй болон цаашид хийхээр төлөвлөж буй ажил Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг доорх холбоос дээр дарж татан авна уу. Макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт […]

Цалин тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

Цалин тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

Агуулга Өнөөгийн байдал Цалин тэтгэврийн хэмжээ Инфляцийн түвшин Цалинг нэмэгдүүлэх талаар тавьж буй шаардлага Мэргэжлийн байгуулллагуудын тооцоо, судалгаа 50 хувиар нэмэх хувилбар 10 хувиар 2 удаа нэмэх хувилбар Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг доорх холбоос дээр даран татан авна уу. Цалин, тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

Төсвийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга /Бүсчилсэн уулзалт/

Төсвийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга /Бүсчилсэн уулзалт/

Төсвийн  тухай хуулийн төслийн шинэлэг зүйлс • Төсвийн процесс, түүнд байх элементүүдийг  бүрэн хуульчилсан : • Төсөв боловсруулах, батлах, гүйцэтгэх, тайлагнах, хяналт,  дотоод аудит • Төсвийн хязгаар тогтоох,  төсвийн удирдамж, хөтөлбөрийн төсөвлөлт, • Төсвийн шатлал, ангилал, мэдээллийн нэгдсэн систем • Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Төр хувийн хэвшлийн түншлэл, концесс • Хөрөнгө  өр төлбөрийн удирдлага, баталгаа […]

Хөгжиж байгаа орнуудын орлого бүрдүүлэх ажлыг  эрчимжүүлэх нь

Хөгжиж байгаа орнуудын орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх нь

ОУВС ын гүйцэтгэх зөвлөл орлого бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх талаар хэлэлцэн материалын албан бус орчуулга Хураангуй. 2011 оны 3 сарын 2-нд Гүйцэтгэх зөвлөл энэ асуудлаар нарийвчлан хэлэлцэж, тулгуур бичиг баримтыг хэвлэх зөвшөөрлийг олгов.Захирлууд нийтдээ ерөнхий зарчим, зөвлөмжүүдийг хүлээн зөвшөөрч, гишүүн орнуудын өвөрмөц нөхцөл байдлыг тооцсоны үндсэн дээр зохистой, дэс дараалсан төлөвлөлтийн дагуу реформууд хийх нь зүйтэйг […]

Дээрээс доош чиглэсэн төсвийн төлөвлөлт

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол дахь төсвийн шинэчлэлийг цаашид: Макро түвшинд – төсвийн тогтолцооны түвшин хооронд буюу төр болон орон нутгийн хооронд төсвийн эрх мэдлийг зааглах – төсөв хоорондын харилцааны шинэчлэл Мезо түвшинд – засгийн газар, төр, санхүүгийн байгууллагууд, орон нутаг, салбарын яамд, агентлагийн хооронд төсвийн эрх мэдлийг зааглах – төсвийн үйл явцын шинэчлэл Микро түвшинд – салбарын дотоодод […]

ТӨСӨВ БОЛОН САЛБАРЫН БОДЛОГО, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН УЯЛДАА ХОЛБОО

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн уялдаа холбоог сайжруулахад дараах зарчмыг баримтлах шаардлагатай. Үүнд: -Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусгагдсан бодлогын болон төсөв, эдийн засгийн шалгуур үзүүлэлтүүдтэй уялдуулах. -ЭЗНХҮЧ-ийн бодлогын зорилтууд нь Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн баримт бичигт нийцсэн байх. -ЭЗНХҮЧ-д тусгагдах улс, орон нутгийн төсвөөс санхүүжих болон гадаад зээл […]