2010 тодотгол Зарлагын дэлгэрэнгүй аймгаар

Доорх холбоос дээр дарж татан авна уу. 2010 тодотгол Зарлагын дэлгэрэнгүй аймгаар

Орон нутгийн 2010 оны тодотгосон төсөв

Орон нутгийн 2010 оны тодотгосон төсөв Доорх холбоос дээр дарж татан авна уу. Орон нутгийн 2010 оны тодотгосон төсвийн тооцоо татах Excel 2010 2010-тодотгол-орон-нутаг Excel 2007