Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2011-2013 оны төсвийн төсөл бэлтгэх удирдамж (БОАЖ Сайд, ХЗДХ Сайд,ХХААХҮ Сайд, Сангийн Cайдын багц)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2011-2013 оны төсвийн төсөл бэлтгэх удирдамж (БОАЖ Сайд, ХЗДХ Сайд,ХХААХҮ Сайд, Сангийн Cайдын багц)

Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төсөөллийг зөвшөөрөх тухай 40 дүгээр тогтоол батлагдаж, уг төсвийн хүрээний мэдэгдлийг үндэслэн боловсруулсан төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2011 оны төсвийн зарлагын хязгаар батлах тухай Засгийн газрын 2010 оны 194 дүгээр тогтоолоор батлагдсантай холбогдуулан төсвийн ерөнхийлөн захирагч (цаашид ТЕЗ гэх) нарын 2011-2013 оны дунд хугацааны хөтөлбөрт […]

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2011-2013 оны төсвийн төсөл бэлтгэх удирдамж

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2011-2013 оны төсвийн төсөл бэлтгэх удирдамж

Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төсөөллийг зөвшөөрөх тухай 40 дүгээр тогтоол батлагдаж, уг төсвийн хүрээний мэдэгдлийг үндэслэн боловсруулсан төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2011 оны төсвийн зарлагын хязгаар батлах тухай Засгийн газрын 2010 оны 194 дүгээр тогтоолоор батлагдсантай холбогдуулан төсвийн ерөнхийлөн захирагч (цаашид ТЕЗ гэх) нарын 2011-2013 оны дунд хугацааны хөтөлбөрт […]

Орон нутгийн 2011 оны төсвийн төсөл хянах хуваарь

Орон нутгийн 2011 оны төсвийн төсөл хянах хуваарь

Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төсөөллийг зөвшөөрөх тухай 40 дүгээр тогтоол батлагдаж, уг төсвийн хүрээний мэдэгдлийг үндэслэн боловсруулсан төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2011 оны төсвийн зарлагын хязгаар батлах тухай Засгийн газрын 2010 оны 194 дүгээр тогтоолоор батлагдсантай холбогдуулан орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2011-2013 оны дунд хугацааны хөтөлбөрт суурилсан […]

Монгол Улсын 2011 оны төсвийн төслийг боловсруулахад баримтлах зарчим

Монгол Улсын 2011 оны төсвийн төслийг боловсруулахад баримтлах зарчим

Монгол Улсын төсвийн орлогын бодлого нь 2011 онд төсвийн тэнцвэрт харьцааг хадгалах хэмжээнд орлогын боломжит эх үүсвэрүүдийг бүрэн дайчлах, төсвийн орлогын тогтвортой бааз суурийг өргөжүүлэх, татвар хураалтыг эрчимжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн зорилтуудыг биелүүлэхэд төсвөөс санхүүжигдэх ажиллагааг хэвийн явуулах эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэх бөгөөд орлогын төлөвлөгөөг боловсруулахад дараах зарчмыг баримтална. Үүнд: Уул […]

Монгол Улсын 2011 оны төсвийн хязгаар батлагдлаа

Монгол Улсын 2011 оны төсвийн хязгаар батлагдлаа

Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 40 дүгээр тогтоолоор Монгол Улсын 2011 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн үзүүлэлтүүдийг баталсан. Энэхүү тогтоолоор Монгол Улсын 2011 оны нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын ДНБ-нд эзлэх дээд хэмжээг 40.4 хувь, төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх дээд хэмжээг 5.0 хувь байхаар баталсан. УИХ-аас баталсан Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн зарлагын дээд хязгаарт багтаан нийт […]

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тодотголын төсөл 7 сарын 9-нд батлагдлаа

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тодотголын төсөл 7 сарын 9-нд батлагдлаа

Монгол Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2010 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Хүний хөгжил сангийн 2010 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төслийг 2010 оны 4 дүгээр сарын  29-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн. Тодотголын энэхүү саналаар нэгдсэн төсвийн орлого 364,2 тэрбум […]

Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах боломжийн тухай

Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах боломжийн тухай

July 12, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол улсын ерөнхий сайдын өгсөн чиглэлийн дагуу Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн зорилтуудын биелэлт, тэдгээрийг 2011-2012 онд хэрэгжүүлэх боломжийг 2011-2013 оны дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тулгуурлан судалж үзлээ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг судлан, төсвийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг авч үзээд дараахь тайлбаруудыг хүргүүлж байна. Үүнд: Дунд хугацаанд төсвийн орлогын төсөөллийг боловсруулахдаа төсвийн […]

Coнгуулийн амлалтын үнэлгээ, Австралийн жишээ

Coнгуулийн амлалтын үнэлгээ, Австралийн жишээ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Part 8. Costing of election commitments Requests for costing of election commitments (1)  During the caretaker period for a general election: (a) the Prime Minister may request the responsible Secretaries to prepare costings of publicly announced Government policies; and (b) the Leader of the Opposition may, subject to subclause (4), request the responsible Secretaries to […]

Татварын хөнгөлөлт ба чөлөөлөлтийн талаар хийсэн судалгааны тухай танилцуулга

Татварын хөнгөлөлт ба чөлөөлөлтийн талаар хийсэн судалгааны тухай танилцуулга

July 2, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

2006 онд татварын хуулийн шинэчлэлтээр зарчмын шинжтэй асуудлуудыг шийдвэрлэсний дотор хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг багасгах, татварын хувь хэмжээг бууруулах замаар татварын тэгш шудрага байх зарчмыг хэрэгжүүлж, татварын суурийг өргөтгөсөн явдал юм. Монгол Улс  бага татвартайгаараа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хувьд дэлхийн 106 орноос гуравдугаарт,  хувь хүний орлогын албан татвараар 87 орноос хоёрдугаарт, нэмэгдсэн өртгийн албан […]

1990-2010 оны төсвийн тоо мэдээлэл татах

1990-2010 оны төсвийн тоо мэдээлэл татах

June 30, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын 1990-2008 оны төсвийн тоо мэдээллийг нэгтгэн, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувийг тооцсон тооцоог дараахь холбоос дээр дарж татаж авна уу. Монгол Улсын 1990-2010 оны төсвийн тоон мэдээлэл

Байгалийн баялаг экспортлогч улс орны хөгжилд тулгарах бэрхшээл

Байгалийн баялаг экспортлогч улс орны хөгжилд тулгарах бэрхшээл

Пол Коллиер Оршил Түүхий эд экспортлогч нар эдийн засгаа төрөлжүүлэх шаардлагатай гэсэн санааг 60 жилийн өмнө Ханс Сингер анх гарган тавьж байсан. Тэрээр дэлхийн зах зээл дэх түүхий эдийн үнэ урт хугацаанд бусад бараа, үйлчилгээний үнэтэй харьцуулахад буурна гэж үзэж байв. Эндээс хэрэв түүхийн эд экспортлогч нар өөрсдийн эдийн засгийг төрөлжүүлэхгүй бол гүнзгий бэрхшээлд орно […]

Төсвийн зарлагын төлөвлөлтөд төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын үүрэг, хариуцлага, оролцоо

March 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн бүрэн эрхээс Эрхлэх ауудлын хүрээнд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, түүний орлого, санхүүжилтийн хэрэгцээгээ бодитой тодорхойлох Эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, төсвийн бусад байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн нөхцлийг хангах Эрхлэх ауудлын хүрээний төсвийн байгууллагын үйл ажиллгааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүтээгдхүний нийлүүлэлт, санхүүжилтийн үр дүнг хянаж дүгнэх Санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн ЗГ-ын гишүүний бүрэн эрх Төсвийн удирдлага, […]

Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэл, хөтөлбөрийн биелэлт

January 10, 2009 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэл, хөтөлбөрийн биелэлт “Стэнд-бай хөтөлбөрийг энэ оны 4-р сараас хэрэгжүүлж эхэлснээр Монгол Улсын эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүд сайжирч, зарим салбаруудад сэргэлт ажиглагдаж эхэллээ. Нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал 2009 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар 332.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүний 164.2 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэргүй зардлыг хөтөлбөрийн хүрээнд хандивлагч орон, олон […]