Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хууль, Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг Засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд шинэчлэн боловсруулж УИХ-д өргөн мэдүүллээ

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хууль, Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг Засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд шинэчлэн боловсруулж УИХ-д өргөн мэдүүллээ

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон түүнийг дагаж гарах хуулийн төслүүд, Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл болон түүнийг дагаж гарах хуулийн төслүүд, Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл, Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн төсөл болон […]

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хууль, Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг УИХ-д өргөн мэдүүллээ.

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хууль, Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг УИХ-д өргөн мэдүүллээ.

Монгол Улсын төсвийн 2014 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, ирэх оны гадаад болон дотоод эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан төсвийн орлогыг бодитой төлөвлөх, урсгал зардлын өсөлтийг хязгаарлах, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх зарчмыг баримтлан 2015 оны төсвийн төслийг боловсрууллаа. 2015 онд төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлогыг 7,160.4 тэрбум төгрөг, нийт зарлага 7,640.1 тэрбум төгрөг болохоор байгаа бөгөөд […]

Засгийн газрын 2012 оны 206 дугаар тогтоол, ТТШ хангуулах, хэрэгжилэнд нь хяналт тавих

Засгийн газрын 2012 оны 206 дугаар тогтоол, ТТШ хангуулах, хэрэгжилэнд нь хяналт тавих

February 26, 2013 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Засгийн газрын 2012 оны 206 дугаар тогтоолоор “Төсвийн тусгай шаардлагуудыг хангуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих журам”-ыг баталлаа. Татаж авах

Тэнцвэржүүлсэн төсвийн талаар

Тэнцвэржүүлсэн төсвийн талаар

May 12, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Олон улсын Валютын сангаас тэнцвэржүүлсэн төсвийн талаар гарын авлага бэлтгэн гаргасныг доорх холбоосоор татан авч үзнэ үү. Энэхүү гарын авлагад тусгагдсан үндсэн санаа, гол зарчмууд нь манай улсын Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд тусгагдсан болно. IMF – When and How to Adjust Beyond the Business Cycle 2011 (англи хэл дээр)

Law on Government Special funds

March 18, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Article 1. The Purpose of the law 1.1 The purpose of this law is to outline the type of government special funds and to regulate relations with respect to building up, expending, reporting of performance and monitoring of these funds. Law on Gov Special funds_ENG

Төсвийн тусгай шаардлагыг үе шаттайгаар мөрдөх тухай

February 25, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

УИХ-аар батлагдсан “Төсвийн тогтвортой байдлын тухай” хуульд заасан төсвийн тусгай шаардлагыг дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл боловсруулах, батлах, нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийг гаргах, тайлагнах, батлах болон төсвийн төсөл боловсруулах, батлах, батлагдсан төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад заавал баримтлахаар заасан. Хуульд тодорхой шалтгааны улмаас төсвийн тусгай шаардлагыг үе шаттайгаар баримтлахаар тусгай шаардлага тус бүрээр үечлэлийг зааж өгсөн. Хуульд […]

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ  БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Англи орчуулгын хамт/

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Англи орчуулгын хамт/

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нэгдсэн төсвийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн төсвийн удирдлагын зарчим, төсвийн тусгай шаардлагыг тогтоох, хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавихад төрийн байгууллагын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, эрдэс баялгийн орлогоор нөхөн сэргээгдэх баялаг бүтээх, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт хийх, санхүүгийн хуримтлал бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН […]

ТӨСВИЙН ТОГТВОРЖУУЛАЛТ: ЧИЛИ УЛСЫН ТУРШЛАГА

ТӨСВИЙН ТОГТВОРЖУУЛАЛТ: ЧИЛИ УЛСЫН ТУРШЛАГА

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · 1 Сэтгэгдэл 

ТӨСВИЙН ТОГТВОРЖУУЛАЛТ: ЧИЛИ УЛСЫН ТУРШЛАГА “ТӨСВИЙН ХАРИЛЦААНЫ ШИНЭЧЛЭЛ”  СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ САНГИЙН ЯАМ, МОНГОЛ УЛС, 2009 он Доорх линк дээр дарж татан авна уу. Fiscal_Stabilization_Eric_Oct_29

Монгол улсад эрдэс баялагтай холбогдсон сангийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь

Монгол улсад эрдэс баялагтай холбогдсон сангийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол улсад эрдэс баялагтай холбогдсон сангийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь Доорх холбоос дээр дарж татна уу. SEMINAR, STABILITY FUND[2]mn

Тогтворжилтийн сангийн удирдлага

Тогтворжилтийн сангийн удирдлага

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Санхүүгийн нөөц хөрөнгөөр сан үүсгэдэг бусад орны нийтлэг практик Тогтворжуулалтын сан: Эдийн засаг нь байгалийн баялгаас хэт хамааралтай үед төсвийн орлогын хэлбэлзлийг бууруулахад голлох нөлөөтэй. Эдийн засгийн мөчлөгийн сөрөг өөрчлөлт,түүхий эдийн зах зээлийн үнийн бууралт үүдэж төсвийн орлогын хэлбэлзэлд гол нэр төрлийн эрдэс баялгийн орлогын цаг үеийн нөлөөг багасгадаг. Чили улсын хувьд уг санг  “Эдийн […]

БАЯЛАГИЙН ХАРААЛААС СЭРГИЙЛЖ ЧАДСАН ЧИЛИЙН ТУРШЛАГА

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ТӨСВИЙН ТОГТВОРЖУУЛАЛТААР БАЯЛГИЙН “ХАРААЛ”-ААС СЭРГИЙЛЖ ЧАДЖЭЭ: Чили  улсын туршлагаас Чили улсын эдийн засгийн онцлог Чили улсад 1970-аад оны дунд үе хүртэл төвлөрсөн эдийн засгийн тогтолцоо ноёрхож эдийн засгийн өсөлт буурч, улсын эдийн засгийн бүтцэд зөвхөн зэс молибден зэрэг цөөн нэр төрлийн эрдэс баялгийн олборлолт хэт давамгайлж, тэдгээрээс бүхэлдээ төсөв хамаардаг, эдийн засгийн мөчлөгийн хэлбэлзлийн үед […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн эцсийн найруулга

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2010 оны 6 дугаар сарын 24-ний  өдөр ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нэгдсэн төсвийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн төсвийн удирдлагын зарчим, төсвийн тусгай шаардлагыг тогтоох, хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавихад төрийн байгууллагын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, эрдэс баялгийн орлогоор нөхөн сэргээгдэх […]

ТӨСВИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ГОЛ АГУУЛГЫГ ЗАРИМ ОРНУУДААР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ТӨСВИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ГОЛ АГУУЛГЫГ ЗАРИМ ОРНУУДААР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулах явцад төсвийн хариуцлагын тухай болон тогтвортой байдлыг хангах хууль эрх зүйн тогтолцоо бүхий 60 гаруй орны хуулийг судлан үзэж харьцуулалт хийсэн. Судалгаанаас үзэхэд тогтвортой хөгжлийн суурийг бататгах, ялангуяа, улс төрийн болон макро эдийн засгийн тогтворжуулалтыг хангахад төсвийн […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийг УИХ-ын Төсвийн Байнгын Хорооны 2010 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд УИХ-ын гишүүдээс гаргасан зарим асуултад хийсэн тодруулга тайлбар

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Асуулт: Хуулийн төслийн 6.1.4-д  заасан өрийн хязгаар нь эдийн засгийн өсөлтийг хэт хязгаарлах тал гарах эсэх. Олон улсын түвшинд ямар хязгаарлалт тавигддаг вэ? Тайлбар: ОУВС, Дэлхийн банкны 2009 оны шинэчилсэн ангиллаар нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого нь 976 америк доллараас доош бол доогуур орлоготой орны, харин  976-3855 америк долларт байгаа улсыг дундаас доогуур орлоготой […]

Нэг хүнд ногдох ДНБ ба сангийн хуримтлалын тухай

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДНБ БА  САНГИЙН ХУРИМТЛАЛЫН ТУХАЙ Чили улс төсвийн хариуцлагын эрх зүйн орчинг бий болгох асуудлыг одоогоос 20 жилийн өмнөөс эхэлж явуулсан гэж үздэг. Үүнийг төгөлдөржүүлсээр 2006 онд “Төсвийн хариуцлагын тухай” хууль гаргаж мөрдүүлжээ. Энэ хуулиар үндсэний мөнгөн хуримтлалын тогтолцоог анх “Эх орны баялгийн сангууд” гэсэн агуулгаар хуульчилжээ. Гэхдээ Чили улс хуримтлалын санг […]