Төсвийн хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар цаашид төрөөс дараах  хоёр чиглэлээр дараах өөрчлөлт, сайжруулалтыг хийхээр төлөвлөж  байна. 1.         Эрхзүйн орчныг боловсронгуй болгох •       Нэр томъёог тодорхой болгоно. •       Улсын төсвөөс нийгэм, эдийн засгийн томоохон  төсөл, хөтөлбөрүүдийг л хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлдэг болно. •       Төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаарх орон нутгийн эрх мэдлийг дээшлүүлж, төсөвт өртөг багатай иргэний барилга, байгууламж, […]