Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

Сангийн сайдын 2011 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 188 дугаар  тушаалаар Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосоос татан авна уу. Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай  

МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАГДЛАА

МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАГДЛАА

December 8, 2011 · Нийтэлсэн · 1 Сэтгэгдэл 

 Монгол Улсын 2012 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого 5,825.6 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 36.1 хувь, тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 6,309.4 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 39.1 хувь, нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал 483.7 тэрбум төгрөг буюу  ДНБ-ий -3.0 хувь болж байна.  Үүнд, Улсын төсвийн 2012 оны нийт орлого 4,630.7 тэрбум төгрөгт хүрч, нийт […]

МОНГОЛ УЛСЫН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ БАТЛАГДЛАА

МОНГОЛ УЛСЫН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ БАТЛАГДЛАА

МОНГОЛ УЛСЫН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН  ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тухай хуулийн 5, 6, 9, 10 дугаар зүйлийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: 1/5 дугаар зүйл: “5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2011 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын дүнг дор дурдсанаар […]

Соёл урлагийн төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг төвлөрүүлэх, зарцуулах журмыг Сангийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын хамтарсан тушаалаар баталлаа.

July 21, 2011 · Нийтэлсэн · 1 Сэтгэгдэл 

Сангийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 159/267 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан Соёл урлагийн төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг төвлөрүүлэх, зарцуулах журмыг доорх холбоосоос татаж авна уу. Журам батлах тухай

Дотоод томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Сангийн сайдын тушаал

Сангийн сайдын 2011 оны 6 сарын 14-ний өдрийн 132 дугаар  тушаалаар Дотоод томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосоос татан авна уу. Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Улсын болон орон нутгийн төсөв тэдгээртэй адилтгах хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, барилга байгууламж, их засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг төлөвлөх, гүйцэтгэл гаргах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих журам шинэчлэгдлээ

Улсын болон орон нутгийн төсөв тэдгээртэй адилтгах хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, барилга байгууламж, их засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг төлөвлөх, гүйцэтгэл гаргах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих журам шинэчлэгдлээ

Улсын болон орон нутгийн төсөв тэдгээртэй адилтгах хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, барилга байгууламж, их засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийг төлөвлөх, гүйцэтгэл гаргах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих журам шинэчлэгдсэн эхийг доорх холбоосоос татан авна уу. Улсын болон орон нутгийн төсөв тэдгээртэй адилтгах хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, барилга байгууламж, их засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмжийн […]

Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо

Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо

May 6, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2011 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн “Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай” 99 дүгээр тушаалаар төсвийн хуваарьт өөрчлөлт орууллаа. 1. Сангийн сайдын 2011 оны 99 дүгээр тушаал 2. 1 дүгээр хавсралт: Төсвийн орлого 3. 2 дугаар хавсралт: Зарлага, санхүүжилт 4. 3 дугаар хавсралт: Орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг 5. 4 дүгээр хавсралт: Нийгмийн даатгалын сан […]

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах,  хяналт  тавих  журам,  гэрээний загвар батлах тухай

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам, гэрээний загвар батлах тухай

Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тухай хуулийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих    журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Сум хөгжүүлэх сангаас олгох зээлийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар”-ыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. 2. Засгийн газрын 2001 оны 157 дугаар тогтоолын дагуу байгуулагдсан Сумын хөгжлийн сангийн […]

Төсвийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга /Бүсчилсэн уулзалт/

Төсвийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга /Бүсчилсэн уулзалт/

Төсвийн  тухай хуулийн төслийн шинэлэг зүйлс • Төсвийн процесс, түүнд байх элементүүдийг  бүрэн хуульчилсан : • Төсөв боловсруулах, батлах, гүйцэтгэх, тайлагнах, хяналт,  дотоод аудит • Төсвийн хязгаар тогтоох,  төсвийн удирдамж, хөтөлбөрийн төсөвлөлт, • Төсвийн шатлал, ангилал, мэдээллийн нэгдсэн систем • Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Төр хувийн хэвшлийн түншлэл, концесс • Хөрөнгө  өр төлбөрийн удирдлага, баталгаа […]

Law on Government Special funds

March 18, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Article 1. The Purpose of the law 1.1 The purpose of this law is to outline the type of government special funds and to regulate relations with respect to building up, expending, reporting of performance and monitoring of these funds. Law on Gov Special funds_ENG

ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ТӨСВИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хөтөлбөр гэдэг нь бодлогын зорилгыг хангахад чиглэсэн өөр хоорондоо уялдаа бүхий багц үйл ажиллагаа юм. Бүтээгдэхүүний төсөвлөлт нь “юуг” буюу  төр “ямар” үйлчилгээг  иргэдэд хүргэж байна вэ гэдгийг  харуулахыг зорьдог бол   Хөтөлбөрийн төсөвлөлт  нь бүтээгдэхүүнд чиглүүлэн төсөвлөхийн зэрэгцээ   төр “Яагаад” эдгээр үйлчилгээг иргэдэд хүргэж  байна вэ гэдэгт ач холбогдол өгдөг . Хөтөлбөрийн төсөвлөлт нь дунд […]

Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх төслийн хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам/2007/

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол улсын сангийн сайдын Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх төслийн хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам батлах тухай тушаал Монгол улсын Засгийн газрын шугамаар хандивлагч орон, олон улсын санхүүгийн байгууллагаас авч буй үээлийн хөрөнөөр санхүүжих төслийг үр ашигтай хэрэгжүүлэх зорилгоор төслийн удирдлага, зохион байгуулалт , оролцогч этгээдүүдийн эрх, үүргийг тодорхойлж, тэдгээрийн үйл ажиллагааг зохицуулах болон төслийн хэрэгжилтэд […]

Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг

March 10, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

“Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг”-ийг баталлаа. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг батлах тухай” Сангийн сайдын 2005 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 78 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцов. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг

Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн байгууллагын бэлэн мөнгөөр орлого хүлээн авах, Төрийн сангийн  бүртгэлийн данснаас бэлэн мөнгөний зузаатгал авах, төлбөр тооцоо хийх, бэлэн мөнгө болон үнэт цаасны зарцуулалтад хяналт тавих, арилжааны банкны төлбөрийн картыг бж ахуйн үйл ажиллагаанд хэрэглэх үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам

Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн журам

March 8, 2011 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Энэхүү журмаар төсвийн эрх захирагчдад Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна. “Төрийн сан гэж төсвийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий зорилгоор байгуулагдсан Сангийн яамны төрийн сангийн газар,  Нийслэл дүүргийн засаг даргын тамгын газрын санхүү эдийн засаг, төрийн сангийн хэлтэс, аймгийн  засаг даргын тамгын газрын санхүү эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс, сумын төрийн сангийн […]