Тендер шалгаруулалтын явц, үр дүнг хянаж, зөвшөөрөл олгох журам

September 19, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

“Тендер шалгаруулалтын явц, үр дүнг хянаж, зөвшөөрөл олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Тендер шалгаруулалтын явц, үр дүнг хянаж, зөвшөөрөл олгох журам

Албан татварын хуулийн албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх заалтууд

July 2, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хуулийн албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх заалтууд Албан татварын чөлөөлөлт д.д Хуулийн заалт Тайлбар 1 18.1.1.Засгийн газрын өрийн бичгийн /бонд/ хүү; Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар УИХ, аймаг, нийслэлийн ИТХ-аас зөвшөөрснөөр бонд гаргах эрхийг Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга эдэлдэг тул энэ журмаар гаргасан бондын хүү орлогын албан […]

Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2010 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай

June 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хүн ам, өрхийн шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн, иргэний харьяаллын зөрчилгүй Монгол Улсын иргэнд 2010 онд Хүний хөгжил сангаас хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг 120,0 мянган /нэг зуун хорин мянган/ төгрөгөөр тогтоов. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2010 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай

Аж ахуй нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”

May 10, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Аж ахуй нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”-ыг баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Аж ахуй нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”

Засгийн газрын болон төсвийн байгууллагын дансыг нээх, хаах журам /2008/

January 13, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Засгийн газрын болон төсвийн байгууллагын дансыг нээх, хаах журам /2008/ Төрийн санд Засгийн газрын ба төсвийн байгууллагуудын данс нээх, хаах ажиллагаа болон арилжааны банкинд данс нээх, тэг үлдэгдэлтэй данс байршуулах зөвшөөрөл олгоход энэхүү журмыг мөрдөж ажиллана. “Төрийн сан гэж төсвийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий зорилгоор байгуулагдсан Сангийн яамны төрийн сангийн газар,  Нийслэл дүүргийн засаг даргын […]

Төрийн бус байгууллагад мөрдөх дансны нэгдсэн жагсаалт

April 10, 2009 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

“Төрийн бус байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны нэгдсэн жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайлан түүний тодруулгыг бэлтгэх заавар”-ыг 2 дугаар хавсралтаар, “Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягт”-ыг 3 дугаар хавсралтаар баталлаа. Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу. Төрийн бус байгууллагад мөрдөх дансны нэгдсэн жагсаалт