АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОГЧ УЛС ОРНУУДЫН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭ

July 19, 2010 Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хураангуй Энэхүү хэлэлцүүлгийн материалд байгалийн баялаг-ашигт малтмалын оборлолтоос орох орлогыг удирдахтай холбогдон гардаг сорилтууд ба түүнийг давах бодлогын зөвлөмжүүд, түүнчлэн Улсын Санхүүгийн Удирдлага (УСУ) ба энэ чиглэлд байгалийн эрдэс баялаг үйлдвэрлэгч орнууд авч хэрэгжүүлбэл зохилтой шинчлэлийн асуудлыг авч үзэв. Уг материалд УСУ ба ашигт малтмал/эрдэс баялаг олборлогч/боловсруулагч орнуудын институцын ялгааг харгалзан үзсэн шинэчлэлийн арга замыг […]

« Өмнөх хуудас