Холбоо барих


http://www.iltod.gov.mn/?page_id=18&cpage=1#respond

Төсвийн холбогдол асуудлаар мэдээлэл лавлагаа авах, баримт материал хүсэн бол бидэнд хандана уу.

Харуул
Утас: +976-51-264891

Бичиг хэрэг
Утас: +976-51-267468

ТБТГазар
Утас: +976-51-267350

Таны нэр (заавал оруулах)

Э-мэйл (заавал оруулах)

Гарчиг

Зурвас

Доорх тэмдэгтүүдийг оруулна уу.