МОНГОЛ УЛСЫН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭ, 2011-2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗСАГ НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН УЯЛДАА ХОЛБОО

August 21, 2010 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол улсын 2011 оны төсвийн хүрээ, 2011-2012 оны төсвийн төсөөлөл болон Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн   чиглэлийн уялдаа холбоог хүснэгтээр харуулав. Төсвийн хүрээ, төсөөлөл, үндсэн чиглэл