НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САН, ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН 2010 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

August 3, 2010 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Нийгмийн халамжийн  сан, Хүний хөгжлийг дэмжих арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн 2010 оны төсвийн төслийг хавсралтаар хүснэгтээр блтгэв.

Арга хэмжээ