МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ БОЛОН ТӨСӨВ 2006-2008 ОНУУДАД, 2010 ОНЫ ТӨСӨВ

August 3, 2010 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

2006-2008 онуудад манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэрлэсэн хэмжээгээр 3.7 их наяд төгрөгөөс 6.1 их наяд төгрөг болж, зэс, алтны үнийн өсөлтөөс бий болсон нэмэлт орлогоор төсвийн зарлагыг их хэмжээгээр тэлж төсвийн орлого 2006 онд 1.3 их наяд төгрөг байснаас 2008 онд 2.1 их наяд болж бараг 2 дахин өсөхөд, төсвийн орлогын өсөлтийг дагаж зарлага их хэмжээгээр өссөн. Нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 2005 оны мөн үетэй харьцуулахад    2006 онд 61.8 хувиар, 2007 онд 2.3 дахин, 2008 онд 3.2 дахин тус тус өсч хоёр жилийн дотор төсвийн зарлага 1.2 их наядаас 2.4 их наяд болж 2 дахин нэмэгдэж байсан.

Төсөв 2006-2008, 2010