САНГИЙН БОДЛОГЫН ИНФЛЯЦИД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

July 30, 2010 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсний зардал, нийгмийн халамжийн зардал шилжүүлгүүд, төсвийн урсгал зардал, бараа үйлчилгээний зардал өсөх нь инфляцид хэрхэн ямар хугацаанд нөлөө үзүүлдэг талаарх судалгаа ховор байдаг.

Сангийн бодлогын инфляцид үзүүлэх нөлөө