ТӨСӨВ, МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН УЯЛДААГ ХАНГАХ АСУУДАЛ БУЮУ ИНФЛЯЦИЙН ЭСРЭГ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

July 30, 2010 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Төсвийн зарлага нь эдийн засгийн өсөлт, ажилгүйдэл, хүн амын бодит орлого, хэрэглээ, эдийн засгийн тогтвортой байдал, валютын ханш, инфляцид хүчтэй нөлөө үзүүлж байдаг. Иймд төсвийн хүрээний мэдэгдэл болон төсөвт тусгагдах зарлага нь хүн амын бодит орлого, худалдан авах чадварт дам болгон дам бусаар хэрхэн нөлөөлөхийг нарийвчлан судлах зайлшгүй шаардлагатай.

Төсөв мөнгөний бодлогын яулдааг хангах, инфляцийн эсрэг хамтын ажиллагааг бий болгох зорилтын хүрээнд Сангийн яамны Төсвийн бодлогын газар нь Монголбанкны мөнгөний бодлого, судалгааны газар болон ОУВС-гийн зөвлөх Jan-тай хамтран Сангийн бодлогын инфляцид нөлөөлж буй нөлөөллийг гаргаж, дүн шинжилгээ хийсний зр дүнг танилцуулж байна.

Төсөв, мөнгөний бодлогын уялдааг хангах буюу