Иргэдийн төсөв -2020.I улирал

Монгол Улсын төсвийн тухай мэдээллийг иргэдэд ил тод, нээлттэй ойлгомжтой байдлаар хүргэхээр Сангийн яамнаас “Иргэдийн төсөв”-ийн гүйцэтгэлийн эмхэтгэлийг хоёр дахь жилдээ Та бүхэнд бэлтгэн хүргэж байгаа билээ.