Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол #337

December 26, 2017 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Засгийн Газрын 337-р тогтоол батлагдлаа. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Аймаг, нийслэлийн Засаг Дарга нар анхаарч ажиллана уу.

Албан бичиг

Монгол Улсын Засгийн Газрын #337 Тогтоол – Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэгэжилтийг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай