Сангийн сайдын тушаал№216 – Журам батлах тухай

July 3, 2017 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

 

Сангийн сайдын тушаал№216 – Журам батлах тухай

Дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу:  Сангийн сайдын тушаал№216 – Журам батлах тухай