Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл /2015 оны 03-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар/

Монгол Улсын 2015 оны хөрөнгө оруулалтын тодотгосон төлөвлөгөөнд нийт 381,577.4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2015 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 9080.5 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдээд байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2015 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ
/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар/

/2015 ОНЫ 03-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР, сая төгрөгөөр/

Дугаар Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  Төсөвт өртөг 2015 онд санхүүжих дүн 2015 онд олгосон санхүүжилт /2015 оны 3-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар/
I МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД           7,689.7          1,133.2
II МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД         20,562.6          5,537.6
III ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА         13,841.6          2,920.0
IY БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД           2,593.5          1,333.5
Y ГАДААД ХЭРГИЙН САЙД           3,550.0          3,550.0  1050.0
YI САНГИЙН САЙД           2,880.0             880.0
YII ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД        128,617.5         46,492.3
YIII БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД         64,232.2          5,037.1
IX БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД       490,294.6      138,207.5  1074.2
X ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД       308,175.4        54,864.0  2162.8
XI БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД       147,020.6        22,132.3                       4179.4
XII ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД         15,241.8          6,605.7
XIII ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД         21,877.1          3,507.9
XIY ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД         32,481.0        11,244.5
XY ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД         33,949.6        13,712.3
XYI ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН САЙД       279,371.5        60,515.8  62.7
XYII АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД         10,931.4          2,513.6
XYIII АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА               300.0              300.0  200.0
XIX УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР           2,632.3          1,090.1  351.4
НИЙТ    1,586,242.3      381,577.4  9080.5