Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл /2014 оны 12-р сарын 19-ний өдрийн байдлаар/

Монгол Улсын 2014 оны хөрөнгө оруулалтын тодотгосон төлөвлөгөөнд нийт 1,135.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2014 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар 778.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, урьдчилсан мэдээгээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 68.5 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар/

/2014 ОНЫ 12-Р САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР, сая төгрөгөөр/

Дугаар

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

 2014 оны

тодотгосон

 Төсөвт

өртөг

 2014 онд санхүүжих

2014 онд олгосон санхүүжилт /2014 оны 12-р сарын 19-ний өдрийн байдлаар/

I

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

40.0

40.0

39.7

II

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН  ДАРГА

2,740.0

740.0

0.0

III

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА

105.0

105.0

104.9

IV

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР

2,850.0

1,650.0

1466.4

V

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР

1,062.2

1,062.2

673.8

VI

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

3,531.8

3,531.8

1531.6

VII

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА

30.0

30.0

28.9

VIII

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

94,608.1

39,139.7

30119.2

IX

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД

35,126.6

23,242.2

19814.8

X

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

10,235.6

6,162.7

6085.6

XI

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙД

12,992.1

9,292.1

6212.9

XII

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД

10,010.0

8,410.0

5812.7

XIII

САНГИЙН САЙД

14,232.9

8,772.8

6251.0

XIV

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД

138,126.8

24,791.2

23255.2

XV

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД

382,092.9

178,322.3

125332.7

XVI

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД

65,694.3

28,530.4

23620.9

XVII

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД

397,201.6

213,959.6

132943.3

XVIII

ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЙД

452,507.0

121,029.6

69768.8

XIX

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

154,326.6

65,502.5

48429.3

XX

УУЛ УУРХАЙН САЙД

11,590.0

4,020.0

3020.0

XXI

ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД

55,711.6

41,986.6

32036.8

XXII

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД

54,533.0

29,672.7

22196.1

XXIII

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

42,390.9

27,637.5

17567.2

XXIV

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД

50,407.3

48,957.3

15153.8

XXV

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД

218,228.6

102,762.7

77805.7

XXVI

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД

676,722.0

146,528.3

109189.9

НИЙТ ДҮН

2,887,096.9

1,135,879.2

778461.2