Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл /2014 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар/

Монгол Улсын 2014 оны хөрөнгө оруулалтын тодотгосон төлөвлөгөөнд нийт 1,135.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2014 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар 678.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, урьдчилсан мэдээгээр хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 59.8 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар/

/2014 ОНЫ 11-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР, сая төгрөгөөр/

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

 2014 оны тодотгосон

 Төсөвт өртөг

 2014 онд санхүүжих

2014 онд олгосон санхүүжилт /2014 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар/

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

40.0

40.0

39.7

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН  ДАРГА

2,740.0

740.0

0.0

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА

105.0

105.0

104.9

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР

2,850.0

1,650.0

1466.4

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР

1,062.2

1,062.2

641.7

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

3,531.8

3,531.8

750.0

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА

30.0

30.0

28.9

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

94,608.1

39,139.7

26485.2

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД

35,126.6

23,242.2

17089.1

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

10,235.6

6,162.7

5834.5

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙД

12,992.1

9,292.1

5995.3

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД

10,010.0

8,410.0

5384.3

САНГИЙН САЙД

14,232.9

8,772.8

5834.2

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД

138,126.8

24,791.2

23255.2

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД

382,092.9

178,322.3

108620.4

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД

65,694.3

28,530.4

21557.5

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД

397,201.6

213,959.6

112210.7

ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЙД

452,507.0

121,029.6

59507.5

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД

154,326.6

65,502.5

45764.6

УУЛ УУРХАЙН САЙД

11,590.0

4,020.0

1740.0

ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД

55,711.6

41,986.6

28354.9

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД

54,533.0

29,672.7

20333.0

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

42,390.9

27,637.5

15456.3

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД

50,407.3

48,957.3

12594.3

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД

218,228.6

102,762.7

60557.5

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД

676,722.0

146,528.3

99234.8

НИЙТ ДҮН

2,887,096.9

1,135,879.2

678840.9