Төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орлоо. 2014-09-09

Монгол улсын 2014 оны төсвийн санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орууллаа. Сангийн сайдын 2014 оны 9-р сарын 09-ний өдрийн 193 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос татан авч танилцана уу.

Тушаал-193 Хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Хавсралт-1

Хавсралт-2