Төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орлоо 2013-08-30 №196

 

Huvaariin tushaal

 

Монгол Улсын Нэгдсэн төсвийн сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт орлоо. Дэлгэрэнгүй тооцоо, ТЕЗ бүрийн төсвийн сар, улирлын хуваарийг 267350 дугаараар холбогдон авна уу.