Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2012 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны явцын тайлан

Улсын Их Хурлын 2011 оны “Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2012 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2012 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” 57 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтад “2012 оны төсвийн жилд улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг 2011 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2012 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл хугацаанд зохион байгуулж дуусгасан байх;” гэж заасны дагуу улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг 2012 оны 4 сарын 1-ны дотор зохион байгуулж чадаагүй Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсөвт байгууллагуудын талаарх мэдээллийг нэгтгэн мэдээлж байна.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2012 оны

1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны явцын тайлан

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Нийт зарлах

Гүйцэтгэл 4 сарын 1-ний байдлаар

Зарласан

Хувь

Гэрээ байгуулсан

Хувь

1

БОАЖЯ

Тайлан ирүүлээгүй

2

БСШУЯ

Тайлан ирүүлээгүй

3

БХЯ

20

13

65%

7

35%

4

ГХЯ

3

3

100%

2

67%

5

ЗТБХБЯ

214

113

53%

16

7%

6

НХХЯ

65

23

35%

13

20%

7

СЯ

62

32

52%

27

43%

8

ХЗДХЯ

Тайлан ирүүлээгүй

9

ХХААХҮЯ

98

66

67%

27

28%

10

ЭБЭХЯ

212

51

24%

10

5%

11

ЭМЯ

212

51

24%

10

5%

Нийт

886

352

52%

112

26%

12

Архангай

Тайлан ирүүлээгүй

13

Баян-Өлгий

27

12

44%

5

19%

14

Баянхонгор

Тайлан ирүүлээгүй

15

Булган

80

25

31%

19

24%

16

Говь-Алтай

35

16

46%

16

46%

17

Говьсүмбэр

12

8

67%

3

25%

18

Дархан-Уул

47

12

26%

7

15%

19

Дорноговь

43

42

98%

28

65%

20

Дорнод

130

38

29%

19

15%

21

Дундговь

16

7

44%

0

0%

22

Завхан

22

7

32%

7

32%

23

НЗДТГ

606

550

91%

38

6%

24

Орхон

21

10

48%

2

10%

25

Өвөрхангай

17

15

88%

0

0%

26

Өмнөговь

Тайлан ирүүлээгүй

27

Сүхбаатар

80

19

24%

19

24%

28

Сэлэнгэ

Тайлан ирүүлээгүй

29

Төв

80

34

43%

24

30%

30

Увс

75

11

15%

10

13%

31

Ховд

22

20

91%

16

73%

32

Хөвсгөл

Тайлан ирүүлээгүй

33

Хэнтий

26

16

62%

11

42%

Нийт

1339

842

54%

224

30%

34

Авлигатай тэмцэх газар

2

0

0%

0

0%

35

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар

138

24

17%

14

10%

36

Ерөнхийлөгчийн тамгын газар

4

1

25%

0

0%

37

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Тайлан ирүүлээгүй

38

Монгол Улсын Их Хурал

28

28

100%

28

100%

39

Санхүүгийн зохицуулах хороо

2

2

100%

1

50%

40

Сонгуулийн ерөнхий хороо

4

4

100%

2

50%

41

Төрийн албаны зөвлөл

2

2

100%

0

0%

42

Төрийн өмчийн хороо /УҮГазрууд/

Тайлан ирүүлээгүй

43

Тэргүүн шадар сайд

Тайлан ирүүлээгүй

44

Улсын Дээд шүүх

3

3

100%

3

100%

45

Улсын Ерөнхий прокурор

6

1

17%

1

17%

46

Үндсэн хуулийн цэц

1

1

100%

1

100%

47

Үндэсний ерөнхий аудитор

1 дүгээр улиралд худалдан авах ажиллагаа хэрэгжүүлээгүй

48

Үндэсний статистикийн хороо

6

3

50%

2

33%

49

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл

2

1

50%

1

50%

50

Хүний эрхийн Үндэсний комисс

2

2

100%

2

100%

51

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс

1

1

100%

0

0%

52

Шадар сайд

Тайлан ирүүлээгүй

53

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

4

4

100%

3

75%

Нийт

205

77

38%

58

28%

Нийт

2430

1271

48%

394

28%