УУЛ УУРХАЙ БОЛОН ГАЗРЫН ТОСНЫ ТАТВАРЫН ОРЧИН – Эмил М. Санли, Дэвид Вэнтворф, Ли Зэнг болон Хоноре Ле Леүч нарын бэлтгэсэн санамж бичиг

Уул уурхайн салбар нь сүүлийн арван жилийн хугацаанд Монгол Улсын эдийн
засгийн үндсэн хөдөлгөгч хүч болж ирэв. Ашигт малтмалын экспорт нь Монгол
Улсын 2010 оны нийт экспортын 85 гаруй хувийг бүрдүүлж, уул уурхайн салбараас
төсөвт орох орлого бараг нэг триллион төгрөг буюу нийт орлогын 30 хувьд хүрлээ.
2010 онд нүүрсний экспорт нь анх удаа зэсний экспортыг давав. Таван Толгойн
кокжсон нүүрсний төслийн олборлолт нэмэгдэж, Оюу Толгойн зэс/алтны төслийн
арилжааны үйл ажиллагаа эхлэхийн хэрээр ашигт малтмалын орлого 2016 оныг
дуустал жилд дунджаар 25 гаруй хувиар өсөх тооцоотой байгаа нь татварын орлого
ихээр орох хэт найдлагыг бий болгож байна. Үүнтэй харьцуулахад, газрын тосны
салбар өдөрт ердөө 6,000 баррел газрын тос олборлодог нь 2015 он гэхэд 20,000 орчим
баррелд хүрч өсч болзошгүй. Одоохондоо Монгол Улсын газрын тосны бололцоо
тодорхойгүй хэвээр байна.

Тус ажлын хэсэг нь ОУВС-ийн Эрдэс баялгийн орлогыг захиран зарцуулах
итгэлцлийн сангаас (ЭБОЗЗИС) санхүүжих Монгол Улсын олборлох салбарын
татварын орчны төслийг эхлүүлж байгаа болно. Тус ажлын хэсгийн ажил нь 2007
ба 2010 онд татварын бодлогын асуудлаар ажилласан ажлын хэсгийн уул уурхайн
салбарын татварын орчны асуудлыг хянаж үзсэн ажилд тулгуурласан болно.1
Удирдлагуудын хүсэлтээр тус ажлын хэсэг уул уурхайн салбарын тодорхой сонгосон
асуудлуудыг зөвхөн авч үзэн, газрын тосны салбарын татварын орчныг, үүний дотор
Газрын тосны тухай шинэ хуулийн төсөлд тусгагдсан татварын орчны санал болон
Засгийн газарт өргөн барьсан холбогдох нэмэлт өөрчлөлтүүдийг нарийвчлан хянаж
үзлээ.

Уг санамж бичгийг доорх холбоос дээр дарж татан авна уу.

УУЛ УУРХАЙ БОЛОН ГАЗРЫН ТОСНЫ ТАТВАРЫН ОРЧИН