МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАГДЛАА

December 8, 2011 · Нийтэлсэн: · 1 Сэтгэгдэл   Post to Twitter


 Монгол Улсын 2012 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого 5,825.6 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 36.1 хувь, тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 6,309.4 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 39.1 хувь, нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал 483.7 тэрбум төгрөг буюу  ДНБ-ий -3.0 хувь болж байна.

 Үүнд, Улсын төсвийн 2012 оны нийт орлого 4,630.7 тэрбум төгрөгт хүрч, нийт зарлага 4,865.9 тэрбум төгрөгт төлөвлөгдөн улсын төсвийн нийт тэнцэл 235.2 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай байна.

Монгол Улсын 2012 оны төсвийн онцлог

  • Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасны дагуу төсвийн тогтвортой байдлыг хангах, уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс бий болсон орлогоор хуримтлал үүсгэх зорилгоор гол нэр төрлийн эрдэс баялгийн тэнцвэржүүлсэн үнээр тооцлоо. Мөн уг хуулийн 19.3-д заасны дагуу  2012 оны хувьд улсын өрийн өнөөгийн үнэ цэнээр илэрхийлэгдсэн үлдэгдэл нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60.0 хувиас хэтрэхгүй байх тусгай шаардлагыг баримтлан боловсрууллаа;
  • Төсвийн тогтворжуулалтын санд нийт 322.4 тэрбум төгрөг нэмж хуримтлуулахаар төлөвлөлөө;
  • Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгасны дагуу төрийн албан хаагчдын цалинг 2012 оны 4 дүгээр сарын 1-ээс 80.0 мянган төгрөгөөр, 2012 оны 10 дугаар сарын 1-ээс 23 хувиар үе шаттайгаар нэмэгдүүлэхээр тооцов;
  • Орон нутгийн бие даасан байдлыг дээшлүүлэх, ялангуяа хүн амын талаас илүү хувь нь оршин суугаа нийслэл Улаанбаатар хотын дэд бүтэц, агаарын бохирдол, хот төлөвлөлтийн асуудлыг шийдвэрлэхэд бодлогын томоохон арга хэмжээнүүдийг тусгалаа;
  • Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгасны дагуу иргэн бүрт 1.5 сая төгрөгийн хувь, хишиг хүртээх зорилтыг биелүүлэх зорилгоор:
  1. Хүний хөгжил сангаас 2012 оны 5 сарыг хүртэл иргэн бүрт сар бүр 21 мянган төгрөг, 6 дугаар сард 23 мянган төгрөг буюу нийт 128 мянган төгрөг олгох,
  2. Өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  их, дээд сургууль коллежид суралцаж байгаа 170,000 оюутны 2011 – 2012 оны сургалтын төлбөрт зориулж оюутан тус бүрт 492 мянган төгрөгөөр тооцож дэмжлэг олгох,
  3. Нийт иргэдэд 2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХХК-ны нэг бүрийн 1000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 1 сая төгрөгийн хувьцааг эзэмшүүлэх, “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХХК хувьцаагаа олон улсын зах зээл дээр нээлттэй арилжиж эхэлсэн эхний өдөр хүртэл хугацаанд Монгол Улсын иргэн өөрийн эзэмшиж буй хувьцааг зөвхөн Засгийн газарт нэрлэсэн үнээр нь худалдах бололцоогоор хангах зорилгоор 334.2 тэрбум төгрөг тусгалаа.

 

2012  оны төсвийн талаарх дэлгэрэнгүй тооцоо, мэдээллийг доорх холбоосуудаас татан авна уу.

МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – ДНБ-д харьцуулсан

МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – ХАРЬЦУУЛСАН

МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – ТОВЧОО

МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА

МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ОРЛОГО

МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО

ОРОН НУТГИЙН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО

ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО

ТӨВ БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ ХООРОНДЫН 2012 ОНЫ ШИЛЖҮҮЛГИЙН ТООЦОО

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2012 ОНЫ ТӨСӨВ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГУУДЫН 2012 ОНЫ ТӨСӨВ

Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 9 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛД ЗААСАН ХҮСНЭГТИЙН 15-Д ТУСГАГДСАН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

 

Орон нутгийн төсвийн тооцоо:

Архангай 2012

Баян-Өлгий 2012

Баянхонгор 2012

Булган 2012

Говь-Алтай 2012

Говьсүмбэр 2012

Дархан-Уул 2012

Дорноговь 2012

Дорнод 2012

Дундговь 2012

Завхан 2012

Орхон 2012

Өвөрхангай 2012

Өмнөговь 2012

Сүхбаатар 2012

Сэлэнгэ 2012

Төв 2012

увс 2012

Улаанбаатар 2012

Ховд 2012

Хөвсгөл 2012

Хэнтий 2012