МОНГОЛ УЛСЫН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ БАТЛАГДЛАА

МОНГОЛ УЛСЫН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН  ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тухай хуулийн 5, 6, 9, 10 дугаар зүйлийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

1/5 дугаар зүйл:

“5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2011 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын дүнг дор дурдсанаар баталсугай:

 

д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн /сая төгрөгөөр/

1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга

20.0

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

20.0

2

Монгол Улсын Их Хурлын дарга

100.0

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

100.0

3

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

131,573.9

Төрийн өмчийн хороо

125,313.0

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан

3,000.0

Цөмийн энергийн газар

1,864.4

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

1,396.5

4

Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд

10,326.0

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

8,335.1

Оюуны өмчийн газар

618.0

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар

1,052.9

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

320.0

5

Монгол Улсын Шадар сайд

10,035.5

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

485.0

аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар

552.0

Хүүхдийн төлөө газар

111.7

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

8,886.8

6

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

1,380.3

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

1,380.3

7

Гадаад харилцааны сайд

19,510.6

Дипломат төлөөлөгчийн газрууд

11,994.6

Дипломат байгууллагын үйлчилгээ, аж ахуйн газар

3,858.5

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газар

9.0

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

3,648.5

8

Сангийн сайд

2,770,456.5

Татварын ерөнхий газар

1,381,930.0

         үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын сан

218,977.1

Гаалийн ерөнхий газар

1,367,046.0

Сангийн яам

16,480.5

Монголбанк

5,000.0

9

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

10,655.1

Архивын ерөнхий газар

71.0

Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар

1,104.2

Цагдаагийн ерөнхий газар

60.0

Замын цагдаагийн газар

2,109.4

аймаг, нийслэлийн цагдаагийн газар, хэлтэс

295.9

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого

1,754.2

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

40.0

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

5,220.4

10

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

1,258.1

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

1,000.0

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

258.1

11

Батлан хамгаалахын сайд

23,248.0

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого

1,816.1

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

21,431.9

12

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд

9,271.0

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

9,271.0

13

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд

52,580.0

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого

70.2

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

51,802.9

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

706.9

14

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

47,628.7

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

47,628.7

15

Эрүүл мэндийн сайд

77,443.6

Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого

69,520.2

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

7,923.4

16

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд

52,617.3

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

41,546.3

Автотээврийн газар

900.0

Авто замын газар

1,072.5

Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо, хяналт, зохицуулалтын алба

4,750.0

“Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компани

628.0

Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар

2,965.1

Монгол Улсын далайн захиргаа

300.0

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

455.4

17

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд

89,864.4

Ашигт малтмалын газар

17,331.0

Газрын тосны газар

71,360.3

Эрчим хүчний газар

655.0

харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого

518.1

18

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

526.5

19

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга

10.0

20

Үндэсний статистикийн хорооны дарга

14.4

                                                                                                                                        “

2/6 дугаар зүйл:

 

“6 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2011 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт олгогдсон төсөв зарцуулах эрхийг дор дурдсанаар баталсугай:

 

д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн /сая төгрөгөөр/

1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга

4,360.9

2

Монгол Улсын Их Хурлын дарга

13,249.1

3

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга

422.9

4

Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч

1,144.3

5

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга

13,164.8

6

Улсын ерөнхий прокурор

10,350.5

7

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

1,067.2

8

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

62,628.6

9

Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд

40,338.0

10

Монгол Улсын Шадар сайд

97,643.8

11

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

26,244.8

12

Гадаад харилцааны сайд

37,190.5

13

Сангийн сайд

252,897.7

14

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

200,359.0

15

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

94,168.2

   16 Батлан хамгаалахын сайд

110,314.4

17

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд

706,445.8

18

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд

409,856.1

19

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд

190,880.7

20

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд

418,646.5

21

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

534,884.2

22

Эрүүл мэндийн сайд

340,925.0

23

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга

377.5

24

Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга

24,266.2

25

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга

313.4

26

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор

1,089.5

27

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

1,256.0

28

Үндэсний статистикийн хорооны дарга

5,177.7

29

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссын дарга

856.8

30

Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн дарга

5,443.7

31

Авлигатай тэмцэх газрын дарга

3,820.7

                                                                                                                                           “

 

3/9 дүгээр зүйл:

 “9 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2011 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

 

д/д

 

Аймаг

Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ

/сая.төгрөгөөр/

1

Архангай

3,068.4

2

Баян-Өлгий

2,345.1

3

Баянхонгор

3,032.9

4

Говь-Алтай

1,069.8

5

Дундговь

2,019.3

6

Завхан

3,550.3

7

Өвөрхангай

3,411.0

8

Увс

3,763.8

9

Ховд

2,416.1

10

Хөвсгөл

4,211.7

11

Говьсүмбэр

551.6

Нийт дүн

29,439.9

4/10 дугаар зүйл:

 “10 дугаар зүйл. 2011 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

 

д/д

 

Аймаг

Татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Булган

831.9

2

Дорноговь

2,546.1

3

Дорнод

924.3

4

Өмнөговь

60,907.1

5

Сүхбаатар

870.3

6

Сэлэнгэ

10,395.0

7

Төв

2,586.8

8

Хэнтий

182.0

9

Дархан-Уул

2,478.6

10

Улаанбаатар

20,898.1

11

Орхон

62,442.4

Нийт дүн

165,062.8

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн “2,492,330.3 сая төгрөгөөр” гэснийг “3,080,005.4 сая төгрөгөөр” гэж, 4 дүгээр зүйлийн “2,782,697.5 сая төгрөгөөр” гэснийг “3,609,784.5 сая төгрөгөөр” гэж, 7 дугаар зүйлийн “627,717.9 сая төгрөгөөр” гэснийг “933,164.3 сая төгрөгөөр” гэж, 8 дугаар зүйлийн “183,132.4 сая төгрөгөөр” гэснийг “218,977.1 сая төгрөгөөр” гэж  тус тус өөрчилсүгэй.

3 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2011 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ыг хавсралтаар өөрчлөн баталсугай.

4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг 2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

ГАРЫН ҮСЭГ

 

 

ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН

ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 1 дүгээр зүйл.Хүний хөгжил сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай 4 дүгээр зүйлийн 4.4 дэх хэсэг нэмсүгэй:

“4.4.Орон сууц худалдаж авсны төлбөрт 20,000.0 сая төгрөг”

2 дугаар зүйл.Хүний хөгжил сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсгийн “орлого 257,204.8 сая төгрөг” гэснийг “орлого 253,841.5 сая төгрөг” гэж, 3.3 дахь хэсгийн “эх үүсвэр 470,896.4 сая төгрөг” гэснийг “эх үүсвэр 490,896.4 сая төгрөг” гэж, 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсгийн “20,206.1 сая төгрөг” гэснийг “16,206.1 сая төгрөг” гэж, 4.2 дахь хэсгийн “Бэлэн мөнгө 702,500.4 сая төгрөг” гэснийг “Бэлэн мөнгө 721,450.0 сая төгрөг” гэж, 4.3 дахь хэсгийн “Оюутны сургалтын төлбөрт 82,500.0 сая төгрөг” гэснийг “Оюутны сургалтын төлбөрт 70,765.5 сая төгрөг” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

 3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

ГАРЫН ҮСЭГ

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН

ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай 5 дугаар зүйл нэмсүгэй:

1/ 5 дугаар зүйл:

5 дугаар зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлээс 30,000.0 сая төгрөгийг Засгийн газрын бонд худалдан авахад зарцуулахыг зөвшөөрсүгэй.”

2 дугаар зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуулийн 3, 4 дүгээр зүйлийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

“3 дугаар зүйл.Нийгмийн даатгалын санд 2011 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

 

д/д

Орлогын төрөл

Дүн /сая төгрөгөөр/

1

Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас  төлөх шимтгэл

168,202.8

2

Ажиллагсдаас төлөх шимтгэл

212,503.8

3

Төсөвт байгууллагаас төлөх шимтгэл

76,243.0

    4 Нөхөн олговор авагчийн  нийгмийн даатгалын шимтгэл

15.0

5

Төр даатгалыг нь хариуцах иргэдийн Хүний хөгжил сангийн төсвөөс төлөх шимтгэл

10,906.1

6

Хүний хөгжил сангаас төлөх иргэний  эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл

5,300.0

7

Сайн дурын даатгуулагчаас төлөх шимтгэл

11,203.0

8

Эрүүл мэндийн даатгалын бусад даатгуулагчийн төлөх шимтгэл

2,420.1

9

Гадаадад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа иргэний  төлөх шимтгэл

1,400.0

10

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөгжлийн бэрхшээлтэй  болсон даатгуулагчийн төлөх шимтгэл

786.7

11

Бусад орлого

11,861.2

Нийт орлого

500,841.6

 

4 дүгээр зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

 

д/д

Зарлагын төрөл

Дүн /сая төгрөгөөр/

1

Тэтгэврийн даатгалын сан

451,114.4

2

Тэтгэмжийн даатгалын сан

28,827.5

3 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сан

20,530.9

4

Ажилгүйдлийн даатгалын сан

9,557.3

5

Эрүүл мэндийн даатгалын сан

94,049.1

6

Ажиллагааны зардал

12,160.7

7

Хөрөнгө оруулалт, их засвар, тоног төхөөрөмж

2,445.9

7.1

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний зориулалтаар албан конторын барилга, 13.5*16.5м /Сэлэнгэ, Мандал сум/

292.1

7.2

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний зориулалтаар албан конторын барилга, орон сууцны 3 өрөөг худалдан авна. /Сэлэнгэ, Сайхан сум/

30.0

7.3

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга, 16*21м /УБ, БЗД/

89.0

7.4

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга, /Увс/

8.0

7.5

Их засвар /Архангай/

1.1

7.6

Их засвар /Булган/

57.5

7.7

Их засвар /Дорноговь/

45.0

7.8

Их засвар /Дорнод/

22.1

7.9

Их засвар /Өмнөговь/

71.3

7.10

Их засвар /Сүхбаатар/

6.6

7.11

Их засвар /УБ, Багануур дүүрэг/

9.0

7.12

Их засвар /Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар/

104.4

7.13

Их засвар /Завхан, Тосонцэнгэл/

15.1

7.14

Их засвар /УБ, Баянгол дүүрэг/

15.0

7.15

Тоног төхөөрөмж

1,679.7

Нийт зарлага

618,685.8

3 дугаар зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн дугаарыг “6” гэж өөрчилсүгэй.

            4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг 2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

ГАРЫН ҮСЭГ

Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тодотголын дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоос татан авна уу.

МОНГОЛ УЛСЫН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХАВСРАЛТ

ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ