Оюу Толгой ХХК болон гэрээлэгч компаниудын ажилчдын тоо, гадаад монгол ажилчдын харьцаа

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хүснэгтээс харна уу.