Олон улсын татварын орчны талаарх холбоос

May 15, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Олон улсын татварын орчны талаар цаг үеийн хэрэгтэй мэдээллийг доорх холбоосоор орж үзэж болно.

  • http://www.itdweb.org – Олон улсын татварын хэлэлцүүлэг (International Tax Dialogue – ITD)

Олон улсын татварын хэлэлцүүлэг нь татварын асуудлаар улс орнууд, олон улсын байгууллагууд болон бусад оролцогчдын хооронд яриа хэлцлийг дэмжих, хялбарчлах зорилгоор Европын холбоо (EC), Америк бүсийн хөгжлийн банк (IDB – Inter-American Development Bank), Олон улсын Валютын сан (IMF), Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD), Их Британий Олон улсын хөгжлийн газар (UK-DFID) болон Дэлхийн банкны оролцоотойгоор ажилладаг хамтын ажиллагааны хэлбэр юм.