Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо

May 6, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2011 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн “Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай” 99 дүгээр тушаалаар төсвийн хуваарьт өөрчлөлт орууллаа.

1. Сангийн сайдын 2011 оны 99 дүгээр тушаал

2. 1 дүгээр хавсралт: Төсвийн орлого

3. 2 дугаар хавсралт: Зарлага, санхүүжилт

4. 3 дугаар хавсралт: Орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг

5. 4 дүгээр хавсралт: Нийгмийн даатгалын сан

6. 5 дугаар хавсралт: Хөрөнгө оруулалт

7. 6 дугаар хавсралт: Эрчим хүчний алдагдлын татаас