Төрийн бус байгууллагад мөрдөх дансны нэгдсэн жагсаалт

April 10, 2009 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

“Төрийн бус байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны нэгдсэн жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайлан түүний тодруулгыг бэлтгэх заавар”-ыг 2 дугаар хавсралтаар, “Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягт”-ыг 3 дугаар хавсралтаар баталлаа.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Төрийн бус байгууллагад мөрдөх дансны нэгдсэн жагсаалт