Монгол улсын 2009-2011 оны төсвийн төслийн танилцуулга

January 10, 2010 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Дунд хугацааны төсвийн бодлогын хүрээнд Монгол Улсын 2009 онд баримтлах төсвийн бодлого нь макро эдийн засгийн зорилтуудыг хангаж, мөнгөний бодлоготой уялдсан, төрийн албаны тоо болон цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхгүй байж, тэвчиж болох урсгал зардал, хөрөнгө оруулалтыг багасгах замаар эх үүсвэрийг чөлөөлж, тогтмол зардлын үнийн өсөлтийг санхүүжүүлж, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг гагцхүү хэрэгцээтэй нийгмийн бүлгүүдэд зориулахад чиглэсэн Төсвийн хумих бодлого байна. Мөн эдийн засгийн бодит өсөлт болон эрдсийн үнийн талаарх өөдрөг төсөөлөл дээр үндэслэн тогтворгүй төсөв боловсруулах мөн гадаад хүчин зүйлийн болзошгүй эрсдэл бий болохоос урьдчилан сэргийлэх аргачлалыг нэвтрүүлэх нь нэн тэргүүний асуудал юм.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Монгол улсын 2009-2011 оны төсвийн төслийн танилцуулга