ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН СУУРЬ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

March 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

УРТ БОЛОН ДУНД ХУГАЦААНЫ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Засгийн газрын дунд хугацааны бодлогын гол баримт бичгүүд нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, жил бүрийн улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл, салбарын баримт бичгүүд болон бусад бодлогын чанартай баримт бичгүүд, Олон Улсын агентлагуудтай байгуулсан гэрээнүүд болно.

Түүнчлэн Мянганы Хөгжлийн Зорилтийг хангах, үүнд үндэсний бүх оролцогч талуудын идэвхитэй оролцоо, гадаад тусламжийн зохицуулалт зэрэгтэй уялдуулан ядуурлыг бууруулах, эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгах чиглэлээр үндэсний хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудыг хөндсөн тусгай хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Дунд хугацааны төсвийн хүрээгээр эдгээр хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн хэрэгцээ болон төсвийн боломжийг тодорхойлж өгдөг.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН СУУРЬ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГҮҮД