ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ

March 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Орон нутгийн төсвийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулахын тулд:

-Төрийн үйлчилгээний стандартыг тогтоох

  • баг, сум, аймгийн чиг үүрэг
  • барилга байгууламжийн хэв маяг

-Төсвийн норм нормативыг боловсронгуй болгох

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ