Төв, орон нутгийн төсвийн харилцаа болон цаашдын хандлага

March 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Төв, орон нутгийн засгийн чиг үүрэг:

-Төв засгийн газар нь нэгдмэл улсын хэмжээнд иргэн бүртээ  чиглэсэн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, бүс нутгийн хөгжил, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, улсын батлан хамгаалах төрийн гадаад бодлого чиглэл, төсөв санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлнэ.
-Орон нутаг нь тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээний эдийн засаг, нийгмийн амьдралын асуудлыг бие дааж шийдвэрлэхийн хамт төв засгийн газраас шилжүүлсэн төрийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэхээр үндсэн хуулиар зохицуулагдсан байна.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Төв, орон нутгийн төсвийн харилцаа болон цаашдын хандлага