Төв, орон нутгийн төсвийн харилцаа болон цаашдын хандлага

March 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

ТАЙЛБАР: http://www.iltod.gov.mn цахим хуудсаар нийтлэгдэж байгаа албажуулаагүй баримт бичиг нь Монгол Улсын Сангийн яамны албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй. Мэдээллийг төсвийн ил тод байдлыг хангах, төсвийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд шуурхай, ил тод хүргэх арга хэмжээний хүрээнд нийтэлсэн болно.

Төв, орон нутгийн засгийн чиг үүрэг:

-Төв засгийн газар нь нэгдмэл улсын хэмжээнд иргэн бүртээ  чиглэсэн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, бүс нутгийн хөгжил, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, улсын батлан хамгаалах төрийн гадаад бодлого чиглэл, төсөв санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлнэ.
-Орон нутаг нь тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээний эдийн засаг, нийгмийн амьдралын асуудлыг бие дааж шийдвэрлэхийн хамт төв засгийн газраас шилжүүлсэн төрийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэхээр үндсэн хуулиар зохицуулагдсан байна.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Төв, орон нутгийн төсвийн харилцаа болон цаашдын хандлага