Хөтөлбөрт төсвийг нэвтрүүлэх: Сангийн яамнаас хэрэгжүүлж буй ажлууд

March 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Хөтөлбөрт төсвийг нэвтрүүлэх хэрэгцээ, шаардлага

– Төсөв нь зөвхөн хяналт тавих хэрэгсэл гэсэн ойлголтоос илүү улсын орны Засгийн газрын дэвшүүлж буй мөрийн хөтөлбөр, зорилго, зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэх үүргийг илүү чухалчилж үзэх болсон.

-Бусад улс орнууд төсвийн хөрөнгийг төрийн байгууллагуудаас хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, арга хэмжээний нийгэм-эдийн засагт үзүүлэх үр дүнг харгалзан хуваарилах чиг хандлага бий болсон.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

Хөтөлбөрт төсвийг нэвтрүүлэх: Сангийн яамнаас хэрэгжүүлж буй ажлууд