ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ТӨСВИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

March 10, 2011 · Нийтэлсэн: · Сэтгэгдэл үлдээх   Post to Twitter

Хөтөлбөр гэдэг нь бодлогын зорилгыг хангахад чиглэсэн өөр хоорондоо уялдаа бүхий багц үйл ажиллагаа юм.

Бүтээгдэхүүний төсөвлөлт нь “юуг” буюу  төр “ямар” үйлчилгээг  иргэдэд хүргэж байна вэ гэдгийг  харуулахыг зорьдог бол   Хөтөлбөрийн төсөвлөлт  нь бүтээгдэхүүнд чиглүүлэн төсөвлөхийн зэрэгцээ   төр “Яагаад” эдгээр үйлчилгээг иргэдэд хүргэж  байна вэ гэдэгт ач холбогдол өгдөг .

Хөтөлбөрийн төсөвлөлт нь дунд хугацааны төсөвлөлттэй маш нягт уялдаатай байдаг бөгөөд дунд хугацааны төсөвлөлттэй адил зорилгыг хангахад чиглэгддэг.

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосноос авна уу.

ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ТӨСВИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ