Нэг хүнд ногдох ДНБ ба сангийн хуримтлалын тухай

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДНБ БА  САНГИЙН ХУРИМТЛАЛЫН ТУХАЙ Чили улс төсвийн хариуцлагын эрх зүйн орчинг бий болгох асуудлыг одоогоос 20 жилийн өмнөөс эхэлж явуулсан гэж үздэг. Үүнийг төгөлдөржүүлсээр 2006 онд “Төсвийн хариуцлагын тухай” хууль гаргаж мөрдүүлжээ. Энэ хуулиар үндсэний мөнгөн хуримтлалын тогтолцоог анх “Эх орны баялгийн сангууд” гэсэн агуулгаар хуульчилжээ. Гэхдээ Чили улс хуримтлалын санг […]

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ХУУЛИЙН ТАЛААР САНГИЙН САЙДЫН ХЭЛЭХ ҮГ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТУХАЙ САНГИЙН САЙДЫН ХИЙСЭН ТАНИЛЦУУЛГА УИХ-ын дарга, эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсад төсөв зохиох, батлах, санхүүжүүлэх, гүйцэтгэлийг хангахтай холбогдсон асуудлыг Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулиар, төсвийн орлого, зарлагын ангилал, төсвийн гүйцэтгэлийг тайлагнах, төсвийн нягтлан бодох бүртгэлтэй холбогдсон харилцааг Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хуулиар тус тус зохицуулж байна. Гэвч […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийн зарим зүйл, заалтыг тодруулсан тайлбар

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийн зарим зүйл, заалтыг тодруулсан тайлбар Өрийн  хязгаарлалтын босго: ОУВС, Дэлхийн банкны 2009 оны шинэчилсэн ангиллаар нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого нь 976 америк доллараас доош бол доогуур орлоготой орны, харин  976-3855 америк долларт байгаа улсыг дундаас доогуур орлоготой орны ангилалд хамруулдаг байна. Доогуур болон дундаас доош орлоготой орнуудад […]

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2010 оны 6  дугаар сарын 24-ний өдөр                                                                                                 Улаанбаатар хот ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай дараахь зүйл, заалт нэмсүгэй: 1/5 дугаар зүйлийн 5.4.28 дахь заалт:   “5.4.28.Төсвийн тогтворжуулалтын сан.” 2/6 дугаар зүйлийн 6.2.8 дахь […]

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Монгол Улсад төсөв зохиох, батлах, санхүүжүүлэх, гүйцэтгэлийг хангахтай холбогдсон асуудлыг Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулиар, төсвийн орлого, зарлагын ангилал, төсвийн гүйцэтгэлийг тайлагнах, төсвийн нягтлан бодох бүртгэлтэй холбогдсон харилцааг Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хуулиар тус тус зохицуулж байна. Гэвч төсвийн бодлого, стратеги, төсвийн тогтвортой байдлын удирдлага, түүнийг […]

ХҮН АМЫН ХУДАЛДАН АВАХ ЧАДВАРААР ТООЦСОН НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДНБ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ХҮН АМЫН ХУДАЛДАН АВАХ ЧАДВАРААР ТООЦСОН НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДНБ-ИЙ ХЭМЖЭЭ (ХУРИМТЛАЛ/ТОГТВОРЖУУЛАЛТЫН САН БАЙГУУЛЖ ЭХЭЛСЭН ҮЕИЙН БАЙДЛААР)-Г ХӨГЖЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГТАЙ ЗАРИМ УЛС ОРНУУДААР АВЧ ҮЗВЭЛ: Орны нэр ДНБ-ний хэмжээ* (US$) Сан байгуулсан он Зүүн Тимор 1,368 2000 Нигери 1,162 2004 Папуа Шинэ Гвиней 2,108 2006 Мавритан 2,055 2006 Болив 3,500 2006 Филиппин 2,300 2004 Вьетнам […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль нь Төсвийн тухай хуулиас тусдаа байх шаардлага

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль нь Төсвийн тухай хуулиас тусдаа байх шаардлага Хууль эрх зүйн орчныг тогтоохдоо нэгд, тоон үзүүлэлттэй нөхцлүүдийг заасан буюу материаллаг хууль, үйл ажиллагааг нарийвчлан зохицуулсан процессийн хууль гэж тус тус ангилан авч үздэг практик байна. Энэ нөхцөлд материаллаг болон процессийн хуулийг гол төлөв тусад нь гаргадаг талтай. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай […]

FSL Disclosure for BSC,questions on 05,26,2010,

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

FSL, reading at party’s goup’s

Coнгуулийн амлалтын үнэлгээ, Австралийн жишээ

Coнгуулийн амлалтын үнэлгээ, Австралийн жишээ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Part 8. Costing of election commitments Requests for costing of election commitments (1)  During the caretaker period for a general election: (a) the Prime Minister may request the responsible Secretaries to prepare costings of publicly announced Government policies; and (b) the Leader of the Opposition may, subject to subclause (4), request the responsible Secretaries to […]

THE FISCAL REGIME FOR MINING – A WAY FORWARD

THE FISCAL REGIME FOR MINING – A WAY FORWARD

July 2, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Доорх холбоос дээр дарж татан авна уу ADM report

Албан татварын хуулийн албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх заалтууд

July 2, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хуулийн албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх заалтууд Албан татварын чөлөөлөлт д.д Хуулийн заалт Тайлбар 1 18.1.1.Засгийн газрын өрийн бичгийн /бонд/ хүү; Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар УИХ, аймаг, нийслэлийн ИТХ-аас зөвшөөрснөөр бонд гаргах эрхийг Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга эдэлдэг тул энэ журмаар гаргасан бондын хүү орлогын албан […]

Татварын хөнгөлөлт ба чөлөөлөлтийн талаар хийсэн судалгааны тухай танилцуулга

Татварын хөнгөлөлт ба чөлөөлөлтийн талаар хийсэн судалгааны тухай танилцуулга

July 2, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

2006 онд татварын хуулийн шинэчлэлтээр зарчмын шинжтэй асуудлуудыг шийдвэрлэсний дотор хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг багасгах, татварын хувь хэмжээг бууруулах замаар татварын тэгш шудрага байх зарчмыг хэрэгжүүлж, татварын суурийг өргөтгөсөн явдал юм. Монгол Улс  бага татвартайгаараа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хувьд дэлхийн 106 орноос гуравдугаарт,  хувь хүний орлогын албан татвараар 87 орноос хоёрдугаарт, нэмэгдсэн өртгийн албан […]