“БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙН ХАРААЛ”судалгаа

July 20, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙН ХАРААЛ: СУДАЛГАА Жеффри Франкел Харвардын Их сургуулийн профессор Эдийн засгийн судалгааны үндэсний газраас гаргадаг Судалгааны материал №15836. Энэхүү судалгааны материалыг “Export Perils” –д зориулан бэлтгэв. Хянан тохиолдуулсан Бренда Шаффер, Зохиогчийн зүгээс Азербайжан улсын Баку хот дахь Дипломатын академи, Харвардын Их сургуулийн Олон улсын харилцааны газрын Уодерхэд төвд гүн туслалцаа үзүүлсэнд талархаж байна. Түүнчлэн […]

Албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн судалгаа

July 20, 2010 · Нийтэлсэн · 2 Сэтгэгдэл 

Танилцуулга 2010.05.31 2006 онд татварын хуулийн шинэчлэлтээр зарчмын шинжтэй асуудлуудыг шийдвэрлэсний дотор хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг багасгах, татварын хувь хэмжээг бууруулах замаар татварын тэгш шудрага байх зарчмыг хэрэгжүүлж, татварын суурийг өргөтгөсөн явдал юм. Монгол Улс  бага татвартайгаараа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хувьд дэлхийн 106 орноос гуравдугаарт,  хувь хүний орлогын албан татвараар 87 орноос хоёрдугаарт, нэмэгдсэн […]

The Natural Resource Curse: A Survey

July 19, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Abstract It is striking how often countries with oil or other natural resource wealth have failed to grow more rapidly than those without.  This is the phenomenon known as the Natural Resource Curse. The principle is not confined to individual anecdotes or case studies, but has been borne out in some econometric tests of the […]

АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОГЧ УЛС ОРНУУДЫН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭ

July 19, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Хураангуй Энэхүү хэлэлцүүлгийн материалд байгалийн баялаг-ашигт малтмалын оборлолтоос орох орлогыг удирдахтай холбогдон гардаг сорилтууд ба түүнийг давах бодлогын зөвлөмжүүд, түүнчлэн Улсын Санхүүгийн Удирдлага (УСУ) ба энэ чиглэлд байгалийн эрдэс баялаг үйлдвэрлэгч орнууд авч хэрэгжүүлбэл зохилтой шинчлэлийн асуудлыг авч үзэв. Уг материалд УСУ ба ашигт малтмал/эрдэс баялаг олборлогч/боловсруулагч орнуудын институцын ялгааг харгалзан үзсэн шинэчлэлийн арга замыг […]

2010 тодотгол Зарлагын дэлгэрэнгүй аймгаар

Доорх холбоос дээр дарж татан авна уу. 2010 тодотгол Зарлагын дэлгэрэнгүй аймгаар

Орон нутгийн 2010 оны тодотгосон төсөв

Орон нутгийн 2010 оны тодотгосон төсөв Доорх холбоос дээр дарж татан авна уу. Орон нутгийн 2010 оны тодотгосон төсвийн тооцоо татах Excel 2010 2010-тодотгол-орон-нутаг Excel 2007

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тодотголын төсөл 7 сарын 9-нд батлагдлаа

Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тодотголын төсөл 7 сарын 9-нд батлагдлаа

Монгол Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2010 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Хүний хөгжил сангийн 2010 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төслийг 2010 оны 4 дүгээр сарын  29-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн. Тодотголын энэхүү саналаар нэгдсэн төсвийн орлого 364,2 тэрбум […]

Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах боломжийн тухай

Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах боломжийн тухай

July 12, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол улсын ерөнхий сайдын өгсөн чиглэлийн дагуу Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн зорилтуудын биелэлт, тэдгээрийг 2011-2012 онд хэрэгжүүлэх боломжийг 2011-2013 оны дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тулгуурлан судалж үзлээ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг судлан, төсвийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг авч үзээд дараахь тайлбаруудыг хүргүүлж байна. Үүнд: Дунд хугацаанд төсвийн орлогын төсөөллийг боловсруулахдаа төсвийн […]

ТӨСВИЙН ТОГТВОРЖУУЛАЛТ: ЧИЛИ УЛСЫН ТУРШЛАГА

ТӨСВИЙН ТОГТВОРЖУУЛАЛТ: ЧИЛИ УЛСЫН ТУРШЛАГА

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · 1 Сэтгэгдэл 

ТӨСВИЙН ТОГТВОРЖУУЛАЛТ: ЧИЛИ УЛСЫН ТУРШЛАГА “ТӨСВИЙН ХАРИЛЦААНЫ ШИНЭЧЛЭЛ”  СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ САНГИЙН ЯАМ, МОНГОЛ УЛС, 2009 он Доорх линк дээр дарж татан авна уу. Fiscal_Stabilization_Eric_Oct_29

Монгол улсад эрдэс баялагтай холбогдсон сангийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь

Монгол улсад эрдэс баялагтай холбогдсон сангийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Монгол улсад эрдэс баялагтай холбогдсон сангийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь Доорх холбоос дээр дарж татна уу. SEMINAR, STABILITY FUND[2]mn

Тогтворжилтийн сангийн удирдлага

Тогтворжилтийн сангийн удирдлага

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Санхүүгийн нөөц хөрөнгөөр сан үүсгэдэг бусад орны нийтлэг практик Тогтворжуулалтын сан: Эдийн засаг нь байгалийн баялгаас хэт хамааралтай үед төсвийн орлогын хэлбэлзлийг бууруулахад голлох нөлөөтэй. Эдийн засгийн мөчлөгийн сөрөг өөрчлөлт,түүхий эдийн зах зээлийн үнийн бууралт үүдэж төсвийн орлогын хэлбэлзэлд гол нэр төрлийн эрдэс баялгийн орлогын цаг үеийн нөлөөг багасгадаг. Чили улсын хувьд уг санг  “Эдийн […]

БАЯЛАГИЙН ХАРААЛААС СЭРГИЙЛЖ ЧАДСАН ЧИЛИЙН ТУРШЛАГА

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ТӨСВИЙН ТОГТВОРЖУУЛАЛТААР БАЯЛГИЙН “ХАРААЛ”-ААС СЭРГИЙЛЖ ЧАДЖЭЭ: Чили  улсын туршлагаас Чили улсын эдийн засгийн онцлог Чили улсад 1970-аад оны дунд үе хүртэл төвлөрсөн эдийн засгийн тогтолцоо ноёрхож эдийн засгийн өсөлт буурч, улсын эдийн засгийн бүтцэд зөвхөн зэс молибден зэрэг цөөн нэр төрлийн эрдэс баялгийн олборлолт хэт давамгайлж, тэдгээрээс бүхэлдээ төсөв хамаардаг, эдийн засгийн мөчлөгийн хэлбэлзлийн үед […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн эцсийн найруулга

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2010 оны 6 дугаар сарын 24-ний  өдөр ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нэгдсэн төсвийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн төсвийн удирдлагын зарчим, төсвийн тусгай шаардлагыг тогтоох, хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавихад төрийн байгууллагын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, эрдэс баялгийн орлогоор нөхөн сэргээгдэх […]

ТӨСВИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ГОЛ АГУУЛГЫГ ЗАРИМ ОРНУУДААР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ТӨСВИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ГОЛ АГУУЛГЫГ ЗАРИМ ОРНУУДААР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулах явцад төсвийн хариуцлагын тухай болон тогтвортой байдлыг хангах хууль эрх зүйн тогтолцоо бүхий 60 гаруй орны хуулийг судлан үзэж харьцуулалт хийсэн. Судалгаанаас үзэхэд тогтвортой хөгжлийн суурийг бататгах, ялангуяа, улс төрийн болон макро эдийн засгийн тогтворжуулалтыг хангахад төсвийн […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийг УИХ-ын Төсвийн Байнгын Хорооны 2010 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд УИХ-ын гишүүдээс гаргасан зарим асуултад хийсэн тодруулга тайлбар

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Асуулт: Хуулийн төслийн 6.1.4-д  заасан өрийн хязгаар нь эдийн засгийн өсөлтийг хэт хязгаарлах тал гарах эсэх. Олон улсын түвшинд ямар хязгаарлалт тавигддаг вэ? Тайлбар: ОУВС, Дэлхийн банкны 2009 оны шинэчилсэн ангиллаар нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого нь 976 америк доллараас доош бол доогуур орлоготой орны, харин  976-3855 америк долларт байгаа улсыг дундаас доогуур орлоготой […]