IMF Workshop May, 2010

IMF Workshop May, 2010

May 27, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Introduction and Conclusions_v3 1.1 Fiscal Policy Options 2.1 Inflation Causes and Consequences 3.1 InflationWshop_v1

IMF Work-shop May, 2010

IMF Work-shop May, 2010

May 27, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

1. Төсвийн бодлогын хувилбарууд ба тэдгээрийн Макро Эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл 1.2 Төсвийн бодлогын хувилбарууд ба тэдгээрийн Макро Эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл 2. Инфляци  Шалтгаан, Хөдөлгөгч хүч, ба Үр дагавар2.2 Инфляци Шалтгаан, Хөдөлгөгч хүч, ба Үр дагавар 3. Мөнгөний Бодлого ба Инфляци3.2 Мөнгөний Бодлого ба Инфляци

Mongolia — Letter of Intent, Memorandum of Economic Policies, and Technical Memorandum of Understanding, Fourth Review

Mongolia — Letter of Intent, Memorandum of Economic Policies, and Technical Memorandum of Understanding, Fourth Review

May 25, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Fourth Review 4 IMF Fourth

Mongolia – Letter of Intent and Technical Memorandum of Understanding, Third Review

Mongolia – Letter of Intent and Technical Memorandum of Understanding, Third Review

May 25, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Third Review 3 IMF Third

Mongolia – Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding, First Review

Mongolia – Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding, First Review

May 25, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

First review1 IMF First

Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding

May 25, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

1 IMF First

Орон нутгийн 2010 оны төсвийн үр дүн

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Та орон нутгийн төсвийн 2010 оны нэгдсэн үр дүнг доорх хаягаас татаж үзнэ үү. oron nutgiin 2010 onii tosov

IMF Executive Board Completes Fourth Review Under Stand-By  Arrangement with Mongolia and Approves US$23.4 Million Disbursement

IMF Executive Board Completes Fourth Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$23.4 Million Disbursement

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Press Release No. 10/99 March 19, 2010 The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) today completed the fourth review of Mongolia’s economic performance under a program supported by an 18-month Stand-By Arrangement (SBA). The completion of the review enables the immediate disbursement of an amount equivalent to SDR 15.33 million (about US$23.4 million), bringing total disbursements under […]

IMF Executive Board Completes Third Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$24.1 Million Disbursement

IMF Executive Board Completes Third Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$24.1 Million Disbursement

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Press Release No. 09/475 December 22, 2009 The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) today completed the third review of Mongolia’s economic performance under a program supported by an 18-month Stand-By Arrangement (SBA). The completion of the review enables the immediate disbursement of an amount equivalent to SDR 15.33 million (about US$24.1 million), […]

IMF Executive Board Completes Second Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$24.2 Million Disbursement

IMF Executive Board Completes Second Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$24.2 Million Disbursement

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Press Release No. 09/316 September 21, 2009 The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) today completed the second review of Mongolia’s economic performance under a program supported by an 18-month Stand-By Arrangement (SBA). The completion of the review enables the immediate disbursement of an amount equivalent to SDR 15.33 million (about US$24.2 million), […]

Орон нутгийн 2010 оны төсөв

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

1.1 Орон нутгийн 2010 оны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараахь төсвийн нэгтгэлийн үр дүн Улсын Их Хурлаас “Монгол Улсын Нэгдсэн төсвийн тухай хууль”-ийн 14.5 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд 2010 онд орон нутгаас улсын төсөвт төвлөрүүлэх 131.7 тэрбум төгрөгийн орлогыг 11 аймаг, нийслэлээр, 8 дугаар зүйлд улсын төсвөөс […]

Орон нутгийн 2009 оны төсөв

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

1.1 Орон нутгийн 2009 оны төсвийн гүйцэтгэл Орон нутгийн төсвийн 2009 оны орлого: ИТХ-аар Орон нутгийн төсвийн 2009 оны татварын болон татварын бус орлогыг нийт 243.4 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөсөн бол урьдчилсан гүйцэтгэлээр нийт 270.2 тэрбум төгрөгийн орлого орж, 2009 оны ИТХ-ын төлөвлөгөөнөөс 26.8 тэрбум төгрөг, 2009 оны тодотголын төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулбал 56.1 тэрбум төгрөгөөр […]

IMF Executive Board Completes First Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$39.4 Million Disbursement

IMF Executive Board Completes First Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$39.4 Million Disbursement

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Press Release No. 09/233 June 24, 2009 The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) completed on June 23, 2009 the first review of Mongolia’s economic performance under a program supported by an 18-month Stand-By Arrangement (SBA). The completion of the review enables the immediate disbursement of an amount equivalent to SDR 25.55 million […]

“Богино Хугацааны Хөтөлбөр”- Standby agreement

“Богино Хугацааны Хөтөлбөр”- Standby agreement

ОУВС 1952 оноос эхлэн гишүүн орнуудын төлбөрийн балансын тэнцлийн хэвийн бус байдлыг  арилгах зорилгоор “Богино Хугацааны Хөтөлбөр” буюу /Standby/-ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрийг анх бүх гишүүн орнуудад хэрэгжүүлж эхэлсэн боловч 1952 оноос хойш дэлхийн эдийн засгийн байдал, Солонгос, Япон, Сингапур, Арабын орнууд зэрэг зарим улс орнуудын эдийн засгийн хөгжил мэдэгдэхүйц сайжирч улмаар нэг хүнд ногдох […]

Олон улсан валютын сангийн тухай

Олон улсан валютын сангийн тухай

ОУВС нь 1944-07-22-нд АНУ-ын Бреттон Вүүдс-т 44 улсын санаачилгаар байгуулагдсан бөгөөд тус сангийн зорилго нь олон улсын валютын асуудлаар харилцан зөвлөлдөх, хамтран ажиллах боломж, нөхцөл бүхий байнгын үйл ажиллагаатай байгууллагуудаар дамжуулан олон улсын хамтын үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих, олон улсын худалдааг өргөжүүлэх, түүний тэнцлийг хангах, энэ үндсэн дээр ажил эрхлэлт болон бодит орлогын түвшинг дээшлүүлэх, […]