ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ХУУЛИЙН ТАЛААР САНГИЙН САЙДЫН ХЭЛЭХ ҮГ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТУХАЙ САНГИЙН САЙДЫН ХИЙСЭН ТАНИЛЦУУЛГА УИХ-ын дарга, эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсад төсөв зохиох, батлах, санхүүжүүлэх, гүйцэтгэлийг хангахтай холбогдсон асуудлыг Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулиар, төсвийн орлого, зарлагын ангилал, төсвийн гүйцэтгэлийг тайлагнах, төсвийн нягтлан бодох бүртгэлтэй холбогдсон харилцааг Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хуулиар тус тус зохицуулж байна. Гэвч […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийн зарим зүйл, заалтыг тодруулсан тайлбар

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийн зарим зүйл, заалтыг тодруулсан тайлбар Өрийн  хязгаарлалтын босго: ОУВС, Дэлхийн банкны 2009 оны шинэчилсэн ангиллаар нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого нь 976 америк доллараас доош бол доогуур орлоготой орны, харин  976-3855 америк долларт байгаа улсыг дундаас доогуур орлоготой орны ангилалд хамруулдаг байна. Доогуур болон дундаас доош орлоготой орнуудад […]

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2010 оны 6  дугаар сарын 24-ний өдөр                                                                                                 Улаанбаатар хот ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай дараахь зүйл, заалт нэмсүгэй: 1/5 дугаар зүйлийн 5.4.28 дахь заалт:   “5.4.28.Төсвийн тогтворжуулалтын сан.” 2/6 дугаар зүйлийн 6.2.8 дахь […]

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Монгол Улсад төсөв зохиох, батлах, санхүүжүүлэх, гүйцэтгэлийг хангахтай холбогдсон асуудлыг Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулиар, төсвийн орлого, зарлагын ангилал, төсвийн гүйцэтгэлийг тайлагнах, төсвийн нягтлан бодох бүртгэлтэй холбогдсон харилцааг Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хуулиар тус тус зохицуулж байна. Гэвч төсвийн бодлого, стратеги, төсвийн тогтвортой байдлын удирдлага, түүнийг […]

ХҮН АМЫН ХУДАЛДАН АВАХ ЧАДВАРААР ТООЦСОН НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДНБ

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

ХҮН АМЫН ХУДАЛДАН АВАХ ЧАДВАРААР ТООЦСОН НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДНБ-ИЙ ХЭМЖЭЭ (ХУРИМТЛАЛ/ТОГТВОРЖУУЛАЛТЫН САН БАЙГУУЛЖ ЭХЭЛСЭН ҮЕИЙН БАЙДЛААР)-Г ХӨГЖЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГТАЙ ЗАРИМ УЛС ОРНУУДААР АВЧ ҮЗВЭЛ: Орны нэр ДНБ-ний хэмжээ* (US$) Сан байгуулсан он Зүүн Тимор 1,368 2000 Нигери 1,162 2004 Папуа Шинэ Гвиней 2,108 2006 Мавритан 2,055 2006 Болив 3,500 2006 Филиппин 2,300 2004 Вьетнам […]

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль нь Төсвийн тухай хуулиас тусдаа байх шаардлага

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль нь Төсвийн тухай хуулиас тусдаа байх шаардлага Хууль эрх зүйн орчныг тогтоохдоо нэгд, тоон үзүүлэлттэй нөхцлүүдийг заасан буюу материаллаг хууль, үйл ажиллагааг нарийвчлан зохицуулсан процессийн хууль гэж тус тус ангилан авч үздэг практик байна. Энэ нөхцөлд материаллаг болон процессийн хуулийг гол төлөв тусад нь гаргадаг талтай. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай […]

FSL Disclosure for BSC,questions on 05,26,2010,

July 6, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

FSL, reading at party’s goup’s

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн танилцуулга

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн танилцуулга

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийг ЗГ боловсруулан 1 сарын 12-ны өдөр УИХ-д өргөн барьсан бөгөөд улмаар МАХН, АН-ын бүлгийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх шаардлагатай хэмээн дэмжиж, одоогийн байдлаар төсвийн байнгын хороогоор хэлэлцүүлэгдэх шатандаа буюу хаврын чуулганаар хэлэлцүүлэгдэхээр хүлээгдэж байна. Хэрэгцээ шаардлага Төсвийн одоогийн тогтолцоог бүхэлд нь хянан үзэж,  төсвийн удирдлагын олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмыг нэвтрүүлэх,  […]