Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын бодлого, хэрэгжилт, үр дүн, цаашдын зорилт

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын бодлого, хэрэгжилт, үр дүн, цаашдын зорилт

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын бодлого, хэрэгжилт, үр дүн, цаашдын зорилт   Илтгэгч: Б.Мөнхбаатар /Нийслэлийн Засаг даргын Орлогч/ Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж, Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын хөрөнгө оруулалтын бодлого, үйл ажиллагааны хэрэгжилт, цаашдын зорилтын талаар танилцуулж, санал бодлоо хуваалцах завшаан тохиосонд сэтгэл нэн хангалуун байна. Манай улсад тулгараад байсан санхүү, эдийн засгийн хүндрэл саармагжин эдийн […]

Баруун бүсийн хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт

Баруун бүсийн хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт

Баруун бүсийн  хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн  байдал, цаашдын  зорилт   Илтгэгч нь: Г.Нямдаваа /Баруун бүсийн зөвлөлийн дарга, Ховд аймгийн Засаг дарга /док,проф/ /   Та бүхний энэ өдрийн амар амгаланг айлтгаж, Баруун бүсийн олон үндэстэн, ястнуудын мэндийг дэвшүүлье. Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын дагуу Монгол улсын Засгийн газрын 2005 оны 202 дугаар тогтоолоор Баруун бүсийг 2006-2015 онд […]

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛҮҮДИЙН ЧАНАР, ҮР АШГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД БАРИЛГЫН АЖЛЫН НОРМ, СТАНДАРТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛҮҮДИЙН ЧАНАР, ҮР АШГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД БАРИЛГЫН АЖЛЫН НОРМ, СТАНДАРТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛҮҮДИЙН ЧАНАР, ҮР АШГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД БАРИЛГЫН АЖЛЫН НОРМ, СТАНДАРТ, ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ   Илтгэгч: Ц.Ганхүү /Газрын харилцаа, барилга, геодези зураг зүйн газрын дарга/     1. Хөрөнгө оруулалтын төсөл буюу бүтээн байгуулалтын ажлын хэмжээ, хөрөнгө оруулалтыг тодорхойлох эхний үндэслэл тулгуур нь барилга байгууламжийн зураг төсөл юм. Энэ үүднээс зураг төслийн чанар нь төслийн […]

2011 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухай

2011 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухай

Энэ 2011 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 627.7 тэрбум төгрөг төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр УИХ-аар батлагдлаа. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 81.0 хувийг барилга угсралтын болон өргөтгөл шинэчлэлийн ажилд, 7.4 хувийг их засварын ажилд, 11.6 хувийг төсөвт байгууллагуудын тоног төхөөрөмж худалдан авах зардалд тус тус зарцуулна. Шинээр эхлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний нийт […]

2011 ОНЫ ТӨСВИЙН САР, УЛИРЛЫН ХУВААРЬ БАТЛАГДЛАА

2011 ОНЫ ТӨСВИЙН САР, УЛИРЛЫН ХУВААРЬ БАТЛАГДЛАА

January 14, 2011 · Нийтэлсэн · 3 Сэтгэгдэл 

“Монгол Улсын 2011 оны төсвийн гүйцэтгэлийг зохион байгуулах зарим арга хэмжээний тухай” Сангийн сайдын 2011 оны 1 дүгээр сарын 10-ний  өдрийн 01 тоот тушаалаар Монгол Улсын 2011 оны төсвийн орлогын сар, улирлын хуваарийг 1 дүгээр хавсралтаар, Монгол Улсын 2011 оны төсвийн зарлага, санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарийг 2 дугаар хавсралтаар, Улсын төсвөөс 2011 оны төсвийн жилд […]

Нийт 3 хуудас123