IMF Executive Board Completes Third Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$24.1 Million Disbursement

IMF Executive Board Completes Third Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$24.1 Million Disbursement

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Press Release No. 09/475 December 22, 2009 The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) today completed the third review of Mongolia’s economic performance under a program supported by an 18-month Stand-By Arrangement (SBA). The completion of the review enables the immediate disbursement of an amount equivalent to SDR 15.33 million (about US$24.1 million), […]

IMF Executive Board Completes Second Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$24.2 Million Disbursement

IMF Executive Board Completes Second Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$24.2 Million Disbursement

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Press Release No. 09/316 September 21, 2009 The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) today completed the second review of Mongolia’s economic performance under a program supported by an 18-month Stand-By Arrangement (SBA). The completion of the review enables the immediate disbursement of an amount equivalent to SDR 15.33 million (about US$24.2 million), […]

IMF Executive Board Completes First Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$39.4 Million Disbursement

IMF Executive Board Completes First Review Under Stand-By Arrangement with Mongolia and Approves US$39.4 Million Disbursement

May 24, 2010 · Нийтэлсэн · Сэтгэгдэл үлдээх 

Press Release No. 09/233 June 24, 2009 The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) completed on June 23, 2009 the first review of Mongolia’s economic performance under a program supported by an 18-month Stand-By Arrangement (SBA). The completion of the review enables the immediate disbursement of an amount equivalent to SDR 25.55 million […]

“Богино Хугацааны Хөтөлбөр”- Standby agreement

“Богино Хугацааны Хөтөлбөр”- Standby agreement

ОУВС 1952 оноос эхлэн гишүүн орнуудын төлбөрийн балансын тэнцлийн хэвийн бус байдлыг  арилгах зорилгоор “Богино Хугацааны Хөтөлбөр” буюу /Standby/-ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрийг анх бүх гишүүн орнуудад хэрэгжүүлж эхэлсэн боловч 1952 оноос хойш дэлхийн эдийн засгийн байдал, Солонгос, Япон, Сингапур, Арабын орнууд зэрэг зарим улс орнуудын эдийн засгийн хөгжил мэдэгдэхүйц сайжирч улмаар нэг хүнд ногдох […]

Олон улсан валютын сангийн тухай

Олон улсан валютын сангийн тухай

ОУВС нь 1944-07-22-нд АНУ-ын Бреттон Вүүдс-т 44 улсын санаачилгаар байгуулагдсан бөгөөд тус сангийн зорилго нь олон улсын валютын асуудлаар харилцан зөвлөлдөх, хамтран ажиллах боломж, нөхцөл бүхий байнгын үйл ажиллагаатай байгууллагуудаар дамжуулан олон улсын хамтын үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих, олон улсын худалдааг өргөжүүлэх, түүний тэнцлийг хангах, энэ үндсэн дээр ажил эрхлэлт болон бодит орлогын түвшинг дээшлүүлэх, […]